no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله موزه کودک | رساله طراحی موزه کودک | رساله معماری | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله موزه کودک | رساله طراحی موزه کودک | رساله معماری
doc
آگوست 25, 2017
53.4 مگابایت
260 صفحه
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله موزه کودک | رساله طراحی موزه کودک | رساله معماری


دانلود رساله موزه کودک

چکیده
از مشخصه های عصر حاضر پیشرفت چشمگیر علم و تکنولوژی می باشد. علم و دانش در جای جای محیط زیست آدمی نفوذ کرده است. بهره برداری از علم و دانش نیاز به آموزش دارد. این آموزش ممکن است
به صورت های گوناگون صورت پذیرد ولی از آنجا که آموزش پیش از زمان مدرسه لازم و حیاتی می باشد و این آموزش به صورت آکادمیک و رسمی انجام نمی گیرد و البته این گونه نیز باید باشد ، و حال اینکه کودک در این سنین محتاج به شناخت محیط و کسب تجربه و آموزش به صورت کاملاً ملموس و عملی و نه به صورت نظری آن گونه که (بیشتر) در مدارس انجام می گیرد و توجه به این موضوع که آموزش در چهار چوب قواعد حاکم در محیط های آموزشی مانند مدرسه مورد علاقه کودکان نیست و چه از لحاظ مدت برای کودکانی با سن کمتر از ۷ سال و یا ابزار مورد نیاز برای عموم جامعه ممکن نمی باشد.
لذا شیوه های همه گیرتر و غیر مستقیم تر مورد توجه قرار می گیرند. در این مجموعه آموزش ناخودآگاه و ضمنی انجام می پذیرد و در واقع نشانگر ایده آموزش ضمن گذراندن اوقات فراغت یا تفریح است.


دانلود رساله موزه کودک | رساله طراحی موزه کودک | رساله کامل معماری

شامل : رساله

 

۳۰,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
بخش دوم : شناخت

فصل اول: مطالعات پایه
مقدمه
تاریخ توجه به آموزش و پرورش کودک و بررسی عوامل مؤثر اولیه
از آغاز تا قرن نوزدهم
مهمترین نظریات صاحبنظران این دوره
قرن نوزدهم تا دوران کنونی
دیدگاه رفتار گرایان
دیدگاه روانشناسان تجربی
نظریه های روانکاوی
مکتب عمل گرایی
تاریخچه ظهور مرکز آموزشی و نگهداری کودکان در جهان
تاریخچه ظهور مراکز آموزشی و نگهداری کودکان در ایران
دانلود رساله موزه کودک
کودک

مقدمه

شناخت مخاطبین پروژه
مفهوم دوران کودکی
مراحل رشد در دوران کودکی
روانشناسی رشد کودک
فرق های عمده روان شناسی رشد و کودک
نظریه رشد شناختی پیاژه
رشد حرکتی در دوران کودکی
رشد شناختی و ادراک
تشخیص محرک های مشابه
توانایی رده بندی در کودکان
افزایش حافظه
زمان شروع ترس در کودکان
مراحل رشد ذهنی در دوران حسی، حرکتی
رشد کودکان محصول پرسش و تجربه با محیط است
نیازهای اساسی کودکان از دیدگاه روانشناسان
نیازها و علایق ذاتی کودکان
جمع آوری اشیاء
معماهای مصور و شکل های خنده دار
رادیو و تلویزیون
رویاهای روزانه یا خیال بافی
بازی
تعریف بازی
فعالیت ها و بازی های آموزشی کودکان
کودک و بازی
عوامل مؤثر در بازی
ارزشهای بازی
ادبیات
داستان
شعر
هنر
فعالیت های ساختنی
نقاشی
مراحل تکامل خط خطی کردن
تکامل چهره نگاری
نماد رنگها
موضوع نقاشی و شخصیت کودکان
رنگ در نقاشی کودکان
نقاشی از روی مدل
نقاشی خانواده
احساس تقصیر و افسردگی در نقاشی
دانلود رساله موزه کودک
موزه

تاریخچه تشکیل نخستین موزه های دنیا

اهداف موزه و شرح وظایف آن
نمایشگاه
مجموعه
نقش فرهنگی
نقش آموزشی و پژوهشی
نقش تحقیقات و انتشارات
جامعه استفاده کننده موزه
دانلود رساله موزه کودک

موزه کودک

کودک و معماری
معماری برای کودکان
کودک و فضا
دریافت حس کودک ازفضا
نیاز به تملک فضا
تاثیر شخصیت کودک بر رابطه او با فضا
معیارهای کیفیت فضای مطلوب کودکان
دانلود رساله موزه کودک

فصل دوم : مطالعات تکمیلی

مقدمه
طرح موزه ها
حرکت بازدید کنندگان
ارتباط عمودی در مجموعه
روشنایی و سیستم های آن
تاسیسات
بررسی فنی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
واحدهای تشکیل دهنده موزه
دانلود رساله موزه کودک

مبانی نظری پروژه

حرکت در موزه:
تقسیم فضایی در موزه
حوزه بندی فضاهای موزه
ساختار و ضوابط موزه
نور در تالارهای نمایش
دیوار و کفپوش تالارها
مراکز جنبی موزه
برنامه ریزی جمعیتی
شناخت جمعیت مخاطب
تخمین میزان بازدید کننده
مطالعات درباره کودک و فضا
کودک و فضای ساخته شده
مفهوم اشکال
دانلود رساله موزه کودک

اصول طراحی موزه برای کودکان

ورودی
بازشوها و پنجره ها
نمای ساختمان
فضاهای همگانی
شکل و فرم فضا
مبلمان کودک
پله ها
سطوح بلندتر، برج ها، خانه های درختی و مکان های بالا
مصالح
رنگ
روشنایی
ارتباط با فضاها
فضاهای خارجی ، فضاهای داخلی
طبیعت
نقش فضاهای خارجی
وسایل بازی
تناسب با مقیاس
دانلود رساله موزه کودک

تدوین مبانی نظری طرح

شرایط محیطی
اثرات نور و روشنایی
اثرات سروصدا
ایجاد موانع صوتی
تهویه
شرایط حرارتی
شرایط کالبدی
رنگ و فضا
فیزیولوژی رنگ
فرم
ابعاد و اندازه
اهداف طرح
تناسبات انسانی و نقش ان در طراحی

ضوابط و استاندارد طراحی

الزامات عمومی تجهیزات
اندازه های بدن کودکان
زمین و وسایل بازی کودکان
سرویس های بهداشتی و وسایل جانبی
ابعاد فضاهای عبوری
ابعاد فضاهای آموزشی با حداقل اندازه
روشنایی فضاها
ایمنی در راهروها
ایمنی در مسیر پله
ایمنی در مسیرهای حرکتی
نرده های ایمن
الزامات عمومی
توصیه ها
ایمنی در مقابل حریق
دانلود رساله موزه کودک
ضوابط طراحی ایمن فضای باز و محوطه
گیاهان
تجزیه و تحلیل فضاهای معماری
تجزیه و تحلیل فضاهای داخلی اصلی (کلان) مجموعه
فضاهای ارتباطی
فضای خدماتی
فضاهای بازی آزاد
استفاده حداکثر از طبیعت
ایجاد ارتباط بصری بین دو فضای همجوار
استفاده از نمادها و نشانه ها
استفاده از فضاهای چند عملکردی
تجزیه و تحلیل فضاهای خارجی (سایت) مجموعه

سازه و تاسیسات

دانلود رساله موزه کودک
توضیحات کلی نما و کف سازی ها
سازه
انتخاب سازه
توضیحات کلی سازه
درزهای انقطاع
درزهای نشست
درزهای انبساط
سازه فضایی
مزایای سازه های فضا کار
انواع سازه های فضاکار
انتخاب سازه فضاکار
تاسیسات گرمایشی و سرمایشی
انتخاب سیستم سرمایشی و گرمایشی
تاسیسات جانبی و ایمنی

فصل سوم : مطاعات تطبیقی

موزه کودکان هیوگو در ژاپن
طراحی نوستروپارک
موزه کودک یورکا
موزه کودک Kid Space Musem
فصل چهارم : مطالعات زمینه
مقدمه
پیشینه تاریخی خراسان
استان خراسان رضوی در یک نگاه
مطالعات جغرافیایی
موقعیت قرارگیری شهرستان مشهد
تقسیمات استان خراسان رضوی
مطالعات اقلیمی
دما و حرارت
تقسیمات اقلیمی در ایران
انتخاب فرم ساختمان در رابطه با اقلیم
انتخاب جهت استقرار ساختمان در رابطه با اقلیم
انتخاب مصالح ساختمانی متناسب با اقلیم
اولویت تعیین شده بعنوان اهداف عمده طراحی اقلیمی
مطالعات جمعیتی
وضعیت توزیع و ترکیب جمعیت شهرستان مشهد
بررسی وضعیت اشتغال در شهر مشهد
تحولات مشهد در دوره رضاخان
تحولات شهر مشهد دردوره محمدرضاپهلوی
تحولات شهر مشهد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
مکان های تاریخی و توریستی شهر مشهد
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از مطالعه شرایط اقلیمی
ویژگی‌های عمومی اقلیم سرد
تهویه

انتخاب سایت

دانلود رساله موزه کودک
بررسی سایت ها در مقیاس شهری
معرفی سایت های مورد نظر و بررسی ویزگیهای آنها
سایت پارک ملت
سایت هتل هما شماره ۲
ارزیابی سایت ها و انتخاب سایت مناسب
انتخاب سایت پروژه
معرفی سایت
وضعیت فیزیکی پروژه
تجزیه و تحلیل سایت انتخابی

بخش سوم : تحلیل

تحلیل و پردازش اطلاعات
تدفیق اهداف و ارائه راهکارها
اهداف اصلی در تعیین عملکرد و فعالیت های پروژه
تدوین مبانی طراحی معماری پروژه
اجزا و عناصر مورد نیاز با توجه به خواسته های پروژه
خواسته های پروژه
ایجاد فضاهایی برای یادگیری خلاق
کارگاه های آموزشی
فضاهای آموزشی در قالب بخش های نمایشی همراه با بازی
بخش نمایشگاهی موزه
فضاهای فرهنگی برای تعاملات اجتماعی و تکمیل مفاهیم آموزشی موزه

برنامه فیزیکی طرح

دانلود رساله موزه کودک
مبانی برنامه ریزی طرح
بررسی جمعیت هدف گروههای مخاطب
تقسیم بندی جمعیت مخاطب پروژه به لحاظ نحوه استفاده از موزه
تقسیم بندی جمعیت مخاطب پروژه از لحاظ سنی
طرح جامع فیزیکی
معرفی حوزه های فعالیتی موزه کودک
عرصه بندی فضاها براساس نوع آموزش
عرصه بندی فضاها از عمومی به خصوصی
دیاگرام روابط عمودی

سازماندهی فضایی

دانلود رساله موزه کودک
بررسی روابط عملکردی در سازماندهی فضایی
فضاهای آموزشی و شیوه یادگیری خلاق
فضاهای جمعی در راستای افزایش تعاملات اجتماعی
فضاهای مرتبط با خدمات اداری
اجزاء جنبی و مکمل
عوامل مؤثر در سازماندهی فضایی
جدولهای اعداد و ارقام، درصدها و مساحتها

رساله های معماریads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 5 =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !