no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله طراحی داخلی مرکز بازی درمانی هفت سنگ | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله طراحی داخلی مرکز بازی درمانی هفت سنگ
doc
شهریور ۲۰, ۱۳۹۶
2.6 مگابایت
122 صفحه
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله طراحی داخلی مرکز بازی درمانی هفت سنگ


دانلود رساله طراحی داخلی مرکز بازی درمانی هفت سنگ

چکیده
کودکی یعنی بازی، تجربه، آرزو و یادگیری. نگاه کودک نشان‌دهنده‌ی احساسات درونی او است و بیان‌کننده‌ی خواسته‌های ذهن کوچک و پویای وی. حیاط کوچک خانه‌ که بهترین محل برای بازی محسوب می‌شد، یکی از یادگارهایی است که دوران کودکی را برای انسان تداعی می‌کند. در آغوش طبیعت، کنار کاشی‌های آبی رنگ حوض حیاط که مملو از آب زلال بود و هم‌بازی با ماهی‌های قرمز؛ بهترین لحظات بازی سپری می‌شدند. شمردن ستاره‌ها در آسمان شب روی بامی که خنکی آن وی را طراوت می‌بخشید، بهترین راه آموزش اعداد بود…


دانلود رساله طراحی داخلی مرکز بازی درمانی هفت سنگ

شامل : منابع

 

۴۰,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه —————————————————————— ۱
۱-۲- ساختار رساله ————————————————————- ۵
فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق
بخش اول : شناخت کودک
۱-۱-۱- شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی —————————————-۶
۱-۱-۲- مراحل رشد کودک —————————————————— ۸
۱-۱-۲-۱- خصوصیات کودک ۵-۴ ساله ——————————————– ۸
۱-۱-۲-۲- خصوصیات کودک ۶ ساله ———————————————- ۹
۱-۱-۲-۳- خصوصیات کودک ۶ ساله ———————————————- ۹
۱-۱-۳- کاردانی کودک ——————————————————— ۹
۱-۱-۴- کودک و بازی ——————————————————— ۱۰
۱-۱-۴-۱- تاریخچه بازی ——————————————————- ۱۰
۱-۱-۴-۲- شناخت کودک —————————————————— ۱۰
۱-۱-۴-۳- کودک و رشد ——————————————————- ۱۱
۱-۱-۵- تاریخچه روان شناسی رشد کودک —————————————– ۱۱
۱-۱-۶- مساله رشد از دیدگاه طبیعی دانها و زیست شناسان ————————— ۱۵
۱-۱-۶-۱- مراحل رشد کودک از دیدگاه ژان پیاژه ———————————– ۱۶
۱-۱-۷- کودک ویژه(استثنائی) ————————————————– ۱۷
۱-۱-۸- نیازهای اساسی کودکان ————————————————- ۱۷
۱-۱-۹- محرک های خوشی کودک ———————————————- ۱۸
۱-۱-۱۰- روانشناسی کودک و نوجوان ——————————————— ۱۹
۱-۱-۱۱- انواع معماری برای کودکان ———————————————- ۲۲
دانلود رساله طراحی داخلی مرکز بازی درمانی هفت سنگ
۱-۱-۱۲- ویژگی های معماری برای کودکان و نوجوانان ——————————- ۲۴
۱-۱-۱۳- فضا به بینش نظری ————————————————— ۲۴
۱-۱-۱۳-۱- ریشه شناسی —————————————————— ۲۴
۱-۱-۱۳-۲- تعاریف ———————————————————– ۲۴
۱-۱-۱۳-۳- نیازهای فضایی—————————————————- ۲۵
۱-۱-۱۳-۴- انگیزش ———————————————————- ۲۶
۱-۱-۱۳-۵- امنیت ———————————————————– ۲۶
۱-۱-۱۳-۶- هویت ———————————————————— ۲۷
۱-۱-۱۴- فضاهای مطلوب و مناسب کودکان —————————————- ۲۹
۱-۱-۱۵- مدارس آینده ——————————————————– ۳۰
۱-۱-۱۶-ویژگی های روانی فضا ————————————————– ۳۲
دانلود رساله طراحی داخلی مرکز بازی درمانی هفت سنگ
بخش دوم : بازی
۱-۲-۱- تعریف بازی ———————————————————- ۳۳
۱-۲-۲- بازی چیست؟ ——————————————————— ۳۳
۱-۲-۳- عوامل مؤثر در بازی—————————————————- ۳۳
۱-۲-۴- انواع بازی ———————————————————— ۳۵
۱-۲-۵- انواع بازی از نظر مری شریدان ——————————————– ۳۵
۱-۲-۶- بازی فعال ———————————————————— ۳۵
۱-۲-۷- بازی مهارتی و اکتشافی ————————————————- ۳۶
۱-۲-۸- بازی تقلیدی ———————————————————-۳۶
۱-۲-۹- بازی سازنده ———————————————————- ۳۶
۱-۲-۱۰- بازی نقش ———————————————————– ۳۶
۱-۲-۱۱- فواید بازی ———————————————————- ۳۷
۱-۲-۱۲- بازی و اهمیت آن —————————————————– ۳۷
۱-۲-۱۳- اهمیت بازی ——————————————————— ۳۷
۱-۲-۱۴- بازی در کودکان استثنائی ———————————————- ۳۸
۱-۲-۱۵- کودکان دارای ناتوانایی های جسمانی ————————————- ۳۸
۱-۲-۱۵-۱- کودکان دارای نارسایی های بینایی ————————————- ۳۹
۱-۲-۱۵-۲- کودکان دارای تاخیر در رشد زبان ————————————– ۴۰
۱-۲-۱۵-۳- کودکان دارای نارسایی های شنوایی ———————————— ۴۱
۱-۲-۱۵-۴- کودکان دارای نارسایی های ذهنی ————————————– ۴۱
۱-۲-۱۵-۵- کودکان دارای اختلال های هیجانی ————————————- ۴۲
۱-۲-۱۵-۶- کودکان دارای نارسایی در محیط های آموزشی —————————- ۴۲
۱-۲-۱۵-۷- قربانی های کودک آزاری ——————————————— ۴۴
۱-۲-۱۶- بازی نمادین ——————————————————— ۴۲
۱-۲-۱۷- بازی با اشیا ———————————————————- ۴۲
۱-۲-۱۸- بازی با اشیا و اسباب بازی ها ——————————————– ۴۳
۱-۲-۱۹- بازی درمانی شکل گیری و تکامل بازی درمانی——————————- ۴۶
۱-۲-۲۰- اتاق بازی ـ وسایل media و سرگرمی ها ———————————- ۴۸
۱-۲-۲۰-۱- اتاق بازی درمانی ————————————————— ۴۸
۱-۲-۲۱- تناسب وسایل و سرگرمی ها با گروه های سنی مختلف ———————— ۴۹
۱-۲-۲۲- توسعه مهارت های اجتماعی——————————————— ۴۹
۱-۲-۲۳- ایجاد خود پنداره و عزت نفس ——————————————- ۵۰
۱-۲-۲۴- رشد مهارت های ارتباطی ———————————————– ۵۰
۱-۲-۲۵- پرورش بصیرت ——————————————————- ۵۱
۱-۲-۲۶- وسایل و سرگرمی —————————————————– ۵۱
۱-۲-۲۶-۱- وسایل و سرگرمی های نامحدود و وسیع ——————————– ۵۱
۱-۲-۲۶-۲- وسایل و سرگرمی های عملی و کنترل شده —————————— ۵۲
۱-۲-۲۶-۳- وسایل و سرگرمی های شناخته شده و بادوام —————————– ۵۲
۱-۲-۲۶-۴- وسایل و سرگرمی های آموزشی —————————————- ۵۲
۱-۲-۲۷- تاثیر شرایط محیطی ————————————————– ۵۲
۱-۲-۲۸- تاریخ ظهور مراکز آموزشی و پرورشی کودکان —————————— ۵۳
۱-۲-۲۹- تاریخچه شکل گیری مراکز پیش دبستانی و دبستان در ایران —————— ۵۴
۱-۲-۳۰- هدف های آموزشی و تربیتی کانون پرورش فکری کودکان ——————— ۵۵
۱-۲-۳۱- جلوه های خارجی کانون پرورش فکری کودکان —————————– ۵۶
دانلود رساله طراحی داخلی مرکز بازی درمانی هفت سنگ
بخش سوم : مونته سوری
۲-۳-۱- دکتر ماریا مونته سوریدکتر ماریا مونته سوری ——————————– ۵۷
۲-۳-۲- اصول روش مونته سوری————————————————- ۵۸
۲-۳-۳- زندگی عملی ———————————————————- ۵۸
۲-۳-۴- فراگیری آگاهانه به وسیله ی حس ها ————————————— ۵۹
۲-۳-۵- هنر تکلم ————————————————————- ۵۹
۲-۳-۶- ریاضیات و شناخت محیط(زمین) —————————————— ۵۹
۲-۳-۷- موضوع فرهنگی ——————————————————- ۵۹
۲-۳-۸- خصوصیات مربی و محیط آموزشی ازدیدمونته سوری ————————– ۵۹
۲-۳-۹- فعالیت ها در روش مونته سوری ——————————————- ۶۰
۲-۳-۱۰- تأکید بر ارزش تکرار در محیط مونته سوری ——————————– ۶۰
۲-۳-۱۱- خود انضباطی یا آموزش انضباط درونی به فرد ——————————- ۶۰
۲-۳-۱۲- تلفیق گروه سنی متفاوت درکلاسهای آموزشی مونته سوری ——————– ۶۱
۲-۳-۱۳- سهیم شدن والدین، مربیان و متخصصان در آموزش کودک ——————– ۶۲
۲-۳-۱۴- حمایت از فرد فرد کودکان در جمع ————————————— ۶۲
۲-۳-۱۵- طراحی مواد آموزشی مناسب رشد و سازمان دهی ادراک ———————- ۶۲
۲-۳-۱۶- ابزارهای آموزشی روش مونته سوری ————————————— ۶۳
۲-۳-۱۷- بسیاری از لوازم آموزشی مونته سوری به کنترل درونی اشتباه مجهزند ———— ۶۴
۲-۳-۱۸- آموزش سنتی ——————————————————- ۶۴
۲-۳-۱۹- آموزش مونته سوری ————————————————— ۶۵
بخش چهارم : نمونه های مشابه
۲-۴-۱- مدرسه هوشمند و مونته سوری شهید مهدوی ——————————– ۶۶
۲-۴-۲- کانون فرانکفورت – ساشسن هاوزن —————————————– ۶۹
۱-۴-۳- کانون کودکان لیپاجاروی – هلسینکی ————————————– ۷۱
۱-۴-۴- کانون پرورش کودکان نوردری – دلفت ————————————- ۷۴
فصل سوم : شناخت بستر طرح
۳-۱- موقعیت جغرافیایی تهران ————————————————– ۷۵
۳-۱-۱- ساختار کالبدی ——————————————————– ۷۶
۳-۲- موقعیت جغرافیایی ——————————————————- ۷۶
۳-۳- موقعیت طبیعی ———————————————————- ۷۷
۳-۴- موقعیت اقلیمی ———————————————————- ۷۷
۳-۵- وضعیت توپوگرافی ——————————————————- ۷۷
۳-۶- سیمای طبیعی و کالبدی ————————————————– ۷۸
۳-۷- پهنه ی خط زمین لرزه در تهران ——————————————— ۷۹
۳-۸- ویژگی های اقلیمی شهر تهران ———————————————- ۸۰
۳-۸-۱- دما و رطوبت ——————————————————— ۸۰
۳-۸-۲- بارندگی ————————————————————- ۸۰
۳-۸-۳- باد —————————————————————— ۸۱
۳-۸-۴- تابش ————————————————————— ۸۲
۳-۹- شرایط حرارتی در فضاهای آزاد ———————————————- ۸۲
۳-۱۰- شرایط حرارتی در فضاهای داخلی —————————————— ۸۳
فصل چهارم : استانداردها و ضوابط طراحی —————————————— ۸۵
۴-۱- مقدمه —————————————————————– ۸۵
۴-۲-میزان درک کودک از فضا————————————————— ۸۸
۴-۳- معیارهای کیفیت فضا —————————————————– ۸۹
۴-۴- تاثیر شرایط محیطی و کالبدی بر کودکان ————————————- ۹۰
۴-۴-۱- شرایط محیطی ——————————————————– ۹۰
۴-۴-۱-۱-اثرات نور و روشنایی ————————————————– ۹۰
۴-۴-۱-۲- اثرات سر و صدا —————————————————– ۹۰
۴-۴-۱-۳- تهویه ————————————————————- ۹۱
۴-۴-۲- شرایط حرارتی ——————————————————– ۹۱
۴-۴-۳- شرایط کالبدی ——————————————————– ۹۱
۴-۴-۳-۱- رنگ ————————————————————– ۹۱
۴-۴-۳-۲- فرم ————————————————————– ۹۲
۴-۴-۳-۳- ابعاد و اندازه ها —————————————————— ۹۳
۴-۴-۳-۴- جنس ————————————————————- ۹۳
۴-۵- تزئینات —————————————————————- ۹۳
۴-۶- مبلمان آموزشی ———————————————————- ۹۳
۴-۷- اندازه مدرسه و کانون پرورش فکری کودکان ———————————– ۹۴
۴-۸- تعداد طبقات در کودکستان و کانون ها —————————————- ۹۴
۴-۹- اصول طراحی ———————————————————– ۹۵
۴-۱۰- برخی احکام کالبدی در مورد طراحی برای کودکان—————————– ۹۹
۴-۱۰-۱- فضاهایی با جاهای بسیار متنوع —————————————— ۹۹
۴-۱۰-۲- اتاقهای جمعی ——————————————————- ۹۹
۴-۱۰-۳- اتاقهای کوچک با در ————————————————- ۱۰۰
۴-۱۰-۴- کناره های اتاق، گوشه ها و کنج ها ————————————— ۱۰۰
۴-۱۰-۵- پله ها ———————————————————— ۱۰۰
۴-۱۰-۶- طبقه دوم ——————————————————— ۱۰۰
۴-۱۰-۷- برج ها ،خانه های درختی و مکآن های بالا ——————————– ۱۰۱
۴-۱۰-۸- ساختار خانه ——————————————————– ۱۰۱
۴-۱۰-۹- اضافه شدن عناصر ————————————————— ۱۰۱
۴-۱۰-۱۰- مبلمان کودکان —————————————————- ۱۰۱
۴-۱۰-۱۱- بازی های مخصوص ———————————————— ۱۰۲
۴-۱۰-۱۲- عکس،نقشه ی کتاب،کتابخانه —————————————– ۱۰۲
۴-۱۰-۱۳- اشپزخانه ی کودکان در گوشه اشپزی ———————————- ۱۰۲
۴-۱۰-۱۴- چشم اندازه پنجره ها و دیگر پل های ارتباطی—————————- ۱۰۲
۴-۱۱- طبیعت ————————————————————– ۱۰۲
دانلود رساله طراحی داخلی مرکز بازی درمانی هفت سنگ
۴-۱۲- محوطه سازی برای کودکان ———————————————- ۱۰۳
۴-۱۳- اندازه های بدن کودکان ————————————————- ۱۰۳
۴-۱۴- اصول طراحی ایمنی برای کودکان استثنائی ———————————- ۱۰۶
۴-۱۵- استاندارد ابعاد بدن کودک ———————————————– ۱۰۷
۴-۱۶-اصول طراحی ایمنی برای کودکان استثنائی ———————————- ۱۰۸
۴-۱۷- ضوابط طراحی معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی ——————— ۱۰۹
۴-۱۷-۱- ورودیها ———————————————————– ۱۰۹
۴-۱۷-۲- راهرو ————————————————————- ۱۱۰
۴-۱۷-۳- بازشوها (در و پنجره) ————————————————- ۱۱۰
۴-۱۷-۴- راه پله ———————————————————— ۱۱۱
۴-۱۷-۵- سطح شیبدار ——————————————————- ۱۱۱
۴-۱۷-۶- میله های دستگرد————————————————— ۱۱۲
۴-۱۷-۷- فضاهای بهداشتی ————————————————— ۱۱۳
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − شش =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !