no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله مرکز ترک اعتیاد اینترنتی | رساله طراحی مرکز ترک اعتیاد | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله مرکز ترک اعتیاد اینترنتی | رساله طراحی مرکز ترک اعتیاد
doc
سپتامبر 4, 2017
3.88 مگابایت
134 صفحه
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله مرکز ترک اعتیاد اینترنتی | رساله طراحی مرکز ترک اعتیاد


دانلود رساله مرکز ترک اعتیاد اینترنتی

چکیده

بی شک قدم گذاردن در دنیای مجازی بی‌خطر نبوده و پیامدهایی را برای فرد کاربر به همراه دارد. اعتیاد به اینترنت یکی از این آسیب‌هاست که در این مقاله سعی خواهد شد از منظر دو نگرش علوم ارتباطی و روان شناسی به تبیین آن پرداخته شود. اعتیاد با یک نیاز آغاز می شود، بی شک اعتیاد اینترنتی نیز در پی تامین بیش ازحد یک یا چندین نیاز برای فرد کاربر به وجود می آید و مسئله اصلی این مقاله نیز، بررسی این نیازهاست. هم چنین ازمنظر نظریه استفاده و خشنودی که استفاده از رسانه ها را بر مبنای تامین نیازی در مخاطب می داند و معتقد است این مخاطبان هستند


دانلود رساله مرکز ترک اعتیاد اینترنتی | رساله طراحی مرکز ترک اعتیاد

شامل : رساله

 

۲۰,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
چکیده ——————————————————————————— ۱
فصل اول : کلیات پژوهش —————————————————————— ۲
۱-۱ مقدمه —————————————————————————– ۲
۲-۱ بیان مساله و ضرورت طراحی ———————————————————– ۳
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ————————————————————– ۵
۴-۱ مبانی نظری و پیشینه تحقیق ———————————————————- ۷
۵-۱ اهداف تحقیق ———————————————————————- ۹
۶-۱ سوالهای تحقیق ——————————————————————– ۱۰
۷-۱ فرضیه های تحقیق —————————————————————— ۱۱
۸-۱ ساختار رساله ——————————————————————— ۱۱
دانلود رساله مرکز ترک اعتیاد اینترنتی

فصل دوم : مبانی نظری

۱-۲ شبکه جهانی اینترنت—————————————————————- ۱۲
۲-۲ ویژگی های کارکردی اینترنت———————————————————–۱۳
۳-۲ اعتیاد—————————————————————————– ۱۴
۴-۲ اعتیاد رفتاری ———————————————————————- ۱۵
۱-۴-۲ فرایند اعتیادهای رفتاری ———————————————————- ۱۵
۲-۴-۲ علائم و عوارض اعتیادهای رفتاری ————————————————— ۱۵
۳-۴-۲ بهبودی از اعتیادهای رفتاری —————————————————— ۱۶
۴-۴-۲ قدم اعتیادهای رفتاری————————————————————- ۱۶
۵-۴-۲ اعتیاد رفتاری چیست ؟ ———————————————————— ۱۶
۶-۴-۲ انواع رفتارهای اعتیادی————————————————————- ۲۰
۷-۴-۲ شواهد علمی ——————————————————————– ۲۰
۸-۴-۲ فرایند اعتیادهای رفتاری———————————————————– ۲۳
۵-۲ فرق بین عادت و اعتیاد————————————————————— ۲۳
۶-۲ روند اعتیاد————————————————————————- ۲۴
۷-۲ چرخه اعتیادهای رفتاری————————————————————– ۲۸
۸-۲ علائم و عوارض اعتیادهای رفتاری——————————————————- ۳۲
دانلود رساله مرکز ترک اعتیاد اینترنتی

مشغولیت ذهنی

۲-۸-۲ تشدید تکرار مواد—————————————————————– ۳۴
۳-۸-۲ وسواس اعتیاد——————————————————————– ۳۶
۴-۸-۲ مشکلات روانی——————————————————————- ۳۷
۵-۸-۲ اصرار به ادامه مواد—————————————————————– ۳۹
۶-۸-۲ زندگی نابسامان معتاد————————————————————–۴۱
۷-۸-۲ بهبودی از اعتیادهای رفتاری——————————————————– ۴۲
۹-۲ چالش های بهبودی از اعتیادهای رفتاری———————————————— ۴۳
۱۰-۲ اصول و پایه های بهبودی از اعیتادهای رفتاری ——————————————- ۴۵
۱۱-۲ روشی موثر برای بهبودی از اعتیادهای رفتاری——————————————– ۴۷
۱۲-۲ اعتیاد به اینترنت—————————————————————— ۴۷
۱۳-۲ تعاریف اعتیاد اینترنتی————————————————————– ۴۸
۱۴-۲ علل اعتیاد به اینترنت ————————————————————- ۵۰
۱۵-۲ علایم اعتیاد اینترنتی ————————————————————— ۵۳
۱۶-۲ انواع اعتیادهای اینترنتی———————————————————– ۵۳
۱۷-۲ نیازهای بنیادین بشر و تبیین اعتیاد به اینترنت——————————————– ۵۴
۱۸-۲ اعتیاد اینترنتی: وجود یا عدم؟——————————————————— ۵۹
۱۹-۲ اعتیاد اینترنتی: جستاری در معنا—————————————————— ۶۱
۲۰-۲ علائم اعتیاد اینترنتی—————————————————————- ۶۳
۲۱-۲ علائم اختلال اعتیاد اینترنتی عبارتند از————————————————– ۶۴
۲۲-۲ گونه‌شناسی اعتیاد اینترنتی و شاخصه‌های هر یک—————————————- ۶۷
۲۳-۲ اعتیاد به اینترنت در ایران و جهان و راه های درمان آن————————————- ۷۰
۲۴-۲ هشت بیماری اینترنتی از نگاه نیوساینتیست———————————————- ۷۱
۲۵-۲ نشانه های اعتیاد اینترنتی———————————————————– ۷۱
۲۶-۲ اعتیاد بدون دارو در فضای سایبر—————————————————— ۷۲
۲۷-۲ تست اعتیاد به اینترنت————————————————————– ۷۳
۲۸-۲ مراحل اعتیاد اینترنتی————————————————————— ۷۴
۲۹-۲ نشانه هایی از اعتیاد اینترنتی——————————————————— ۷۵
۳۰-۲ علت اصلی اعتیاد اینترنتی در ایران—————————————————– ۷۷
۳۱-۲ درمان اعتیاد اینترنتی————————————————————— ۷۸
۳۲-۲ دیدگاهها و نظریه‏ها در تبیین اعتیاد اینترنتی——————————————– ۷۹
۳۳-۲ رویکردهای نظری—————————————————————— ۹۱
۳۴-۲ نظریه رفتاری——————————————————————— ۹۳
۳۵-۲ روش‌های درمان اعتیاد به اینترنت —————————————————- ۹۴
۳۶-۲ تمرین وارونه——————————————————————— ۹۵
۳۷-۲ ملحق شدن به یک گروه حمایتی—————————————————— ۹۶
۳۸-۲حمایت خانوادگی—————————————————————— ۹۶
۳۹-۲ مطالعات تطبیقی ——————————————————————- ۹۷
۱-۳۹-۲ بیمارستان سیلور هیل ———————————————————— ۹۷
۱-۳۹-۲ بیمارستان سیلور هیل ———————————————————— ۹۷
۲-۳۹-۲ مرکز خانه سپید ————————————————————— ۱۰۰
دانلود رساله مرکز ترک اعتیاد اینترنتی

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

۱-۳ اقلیم چیست ——————————————————————— ۱۰۵
۲-۳ اقلیم شناسی (Climatology) چیست ———————————————– ۱۰۶
۳-۳ تاریخچه اقلیم شناسی ————————————————————– ۱۰۸
۴-۳ طبقه‌بندی اقلیمی —————————————————————- ۱۰۹
۵-۳ شناخت عوامل اقلیمی————————————————————– ۱۰۹
۶-۳ عوامل تغییر اقلیمی —————————————————————- ۱۱۲
۷-۳ نوسانات درون اقلیم زمین ———————————————————– ۱۱۲
۸-۳ مناطق اقلیمی جهان ————————————————————— ۱۱۴
۹-۳ اقلیم های آب و هوایی ایران ——————————————————— ۱۱۶
۱۰-۳ اقلیم ایران ——————————————————————– ۱۱۷
۱۱-۳ موقعیت بستر طرح ————————————————————– ۱۲۱
۱۲-۳ معرفی استان تهران ————————————————————— ۱۲۳
۱۳-۳ موقعیت استان تهران ————————————————————- ۱۲۴
۱۴-۳ اقلیم استان تهران ————————————————————— ۱۲۷ ۱۵-۳ توزیع مکانی بارش در استان تهران—————————————————- ۱۳۰
۱۶-۳ دما ————————————————————————— ۱۳۱
۱۷-۳ بادهای تهران ——————————————————————–۱۳۲
۱۸-۳ مشخصات اقلیمی تهران———————————————————– ۱۳۲
۱۹-۳ گروه اقلیمی نیمه بیابانی (تهران)————————————————— ۱۳۴
۲۰-۳ تغییرات اقلیمی بوجود آمده در سالهای اخیر در استان تهران——————————- ۱۳۵

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

رساله های معماریads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × چهار =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !