no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله طراحی فرهنگسرا | مطالعات طراحی فرهنگسرا | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله طراحی فرهنگسرا | مطالعات طراحی فرهنگسرا
doc
سپتامبر 9, 2017
6.8 مگابایت
114 صفحه
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله طراحی فرهنگسرا | مطالعات طراحی فرهنگسرا


دانلود رساله طراحی فرهنگسرا

مقدمه:
ایران کشوری با قدمت چند هزار ساله دارای تمدنی غنی و از طلایه داران فرهنگ در دنیا می باشد، به طوری که این تمدن و فرهنگ در زندگی و خصوصیات روحی ملت تجلی یافته است. تجلی فرهنگ ایرانی از طرفی بر روی خود اشخاص و روحیات درونی آن به صورت های متفاوتی مانند: اخلاق، شیوه زندگی،آداب و رسوم و … نمایان می گردد و از طرفی دیگر به صورت یک تاثیر اجتماعی بر روی نحوه پوشش، صنایع دستی، معماری ، موسیقی، تئاتر و انواع هنرها آشکار می گردد، به طوریکه در عین تفاوت های صوری دارای منشاء یکتا و جوهره ای ذاتی می باشند که در تمام مساحت تحت نفوذ فرهنگ ایرانی گسترده است.
این یکتایی و همبستگی فرهنگ پشت در پشت از قدیم الایام از نیاکان ما زنجیروار به ما رسیده است. اما هنگامی که این زنجیر تضعیف شود یعنی زمانی که سینه ای برای جذب و درک این فرهنگ و یا سینه ای برای انتقال آن به نسل آینده وجود نداشته باشد زمانی است که باید از گسستن این زنجیره و نابودی آن فرهنگ یکتا ترسید.


دانلود رساله طراحی فرهنگسرا | مطالعات طراحی فرهنگسرا

شامل : سربرگ فارسی + برگه تشکر

 

۱۴,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………
مختصری در باب هدف از انتخاب موضوع………………………………………………………………………………….
دانلود رساله طراحی فرهنگسرا

فصل اول: مطالعات نظری

تاریخچه شهر سنندج…………………………………………………………………………………………………………..۱
وجه تسمیه سنندج……………………………………………………………………………………………………………..۳
شناخت استان
موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………………۶
اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
دما……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
بارش………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
باد……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
ساعات آفتابی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
تعداد روزهای یخبندان……………………………………………………………………………………………………….۱۱
جهت گیری و تناسبات……………………………………………………………………………………………………….۱۲
زبان…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
موقعیت اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………….۱۵
جاذبه های تاریخی……………………………………………………………………………………………………………..۱۵
شناخت شهر
عناصر با ارزش موجود در شهر…………………………………………………………………………………………….۱۶
مجموعه پارک تفریحی آبیدر………………………………………………………………………………………………۱۷
بازار سنندج………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
خانه ی کرد ( عمارت آصف )……………………………………………………………………………………………….۱۹
موزه سنندج………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
عمارت خسرو آباد………………………………………………………………………………………………………………۲۱
عمارت وکیل……………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
عمارت مشیر دیوان…………………………………………………………………………………………………………..۲۳
حمام خان…………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
دانلود رساله طراحی فرهنگسرا

فصل دوم: بررسی نمونه های مشابه طرح

اولین فرهنگستان ایران …………………………………………………………………………………………………….۲۴
نمونه ی داخلی …………………………………………………………………………………………………………………۲۵
تحلیل فرهنگسرای نیاوران تهران……………………………………………………………………………………….۲۰
معرفی بخشها
هنرهای تجسمی ………………………………………………………………………………………………………………۲۶
موسیقی……………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
هنرهای نمایشی………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
تئاتر ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
سینما ………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
واحد گرافیک …………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
کتابخانه…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
راهنمای فرهنگسرای نیاوران
سالن اصلی ( خلیج فارس )…………………………………………………………………………………………………۳۰
سالن گوشه ………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
کتابخانه فرهنگسرا ……………………………………………………………………………………………………………۳۱
نگارخانه …………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲
بخش اداری ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۲
نقشه ها …………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
عکس ها ………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
تحلیل فرهنگسرای نگارستان تهران …………………………………………………………………………………..۴۰
سازماندهی کل طرح ………………………………………………………………………………………………………….۴۱
درون فرهنگسرا ……………………………………………………………………………………………………………….۴۳
نقشه ها …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
عکس ها …………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
نمونه خارجی
MACC مرکز فرهنگی آمریکایی – مکزیکی ……………………………………………………………………….۵۴
فاز ۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
فاز ۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
فاز ۳ ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
عکس ها ………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
فرهنگسرای ژان ماری تیجیائو فرانسه…………………………………………………………………………………۶۰
مسابقه طراحی…………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
رنزوپیانو و مجموعه فرهنگی ژان ماری تیجیائو……………………………………………………………………۶۲
معرفی سایت پروژه ( شبه جزیره نیوکالدونیا )………………………………………………………………………۶۳
تاریخچه و معرفی سایت مجموعه……………………………………………………………………………………….۶۶
موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………۶۷
ایده طراحی ………………………………………………………………………………………………………………………۶
فستیوال……………………………………………………………………………………………………………………………۷۰
توصیف مجموعه
طرح کلی…………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
نما……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
مصالح ساخت……………………………………………………………………………………………………………………۷۵
طراحی و راه های دسترسی………………………………………………………………………………………………..۷۶
بررسی علت پایداری مجموعه
استفاده از سقف دو جداره………………………………………………………………………………………………….۸۰
تهویه طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
استفاده از سازه دو لایه………………………………………………………………………………………………………۸۰
عکس ها…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
دانلود رساله طراحی فرهنگسرا

فصل سوم: برنامه فیزیکی

ضوابط و استاندارد فرهنگسرا
انواع کتابخانه ها……………………………………………………………………………………………………………….۸۵
استاندارد میزها………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
نور پردازی………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
روشنایی توصیه شده………………………………………………………………………………………………………..۸۸
اکوستیک…………………………………………………………………………………………………………………………۸۸
تهویه مطبوع…………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
گالری ها…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
ترتیب قرارگیری اشیا………………………………………………………………………………………………………..۸۹
نورپردازی گالری ها……………………………………………………………………………………………………………۹۰
نورپردازی جانبی افقی………………………………………………………………………………………………………..۹۰
حرکت گالری ها…………………………………………………………………………………………………………………۹۱
تنظیم شرایط محیطی………………………………………………………………………………………………………..۹۲
آمفی تئاتر………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
جدول مساحت و مطالعات ریز فضاها………………………………………………………………………………۹۵
دانلود رساله طراحی فرهنگسرا

فصل چهارم: نقشه ها

معرفی سایت…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
تحلیل سایت…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
سایت پلان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
پلان اندازه گذاری زیرزمین……………………………………………………………………………………………….۱۰۳
پلان اندازه گذاری طبقه همکف………………………………………………………………………………………….۱۰۴
پلان اندازه گذاری طبقه اول………………………………………………………………………………………………۱۰۵
پلان مبلمان زیرزمین………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
پلان مبلمان طبقه همکف………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
پلان مبلمان طبقه اول………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
پلان آکس بندی زیرزمین………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
پلان آکس بندی طبقه همکف……………………………………………………………………………………………۱۱۰
پلان آکس بندی طبقه اول………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
مقطع ها…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
نماها………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
پرسپکتیو داخلی …………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
پرسپکتیو خارجی ……………………………………………………………………………………………………………۱۲۰

رساله های معماریads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 1 =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !