no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند غیر عامل | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند غیر عامل
doc
سپتامبر 10, 2017
5 مگابایت
256 صفحه
۱۹,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند غیر عامل


دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند غیر عامل

چکیده

اندیشه تاسیس یک مرکز تجاری در یک مجموعه شهری، بازتابی از رشد فیزیکی و اجتماعی آن می باشد. توسعه فیزیکی شهر از یک طرف و رشد اجتماعی و سیاسی شهر از طرف دیگر به همراهی شکوفایی اندیشه های تازه در شهرسازی و شهر نشینی موجب گردیده است که در تمام تقسیم بندی های شهر، محله، ناحیه و … کاربری های جدید شکل گیرد و نقاط خاصی از شهر به نوعی به کاربری های تجاری تفریحی و .. تخصیص یابد. (ادیبی،۱۳۹۲) موضوع مورد بحث در این تحقیق ، طراحی یک مرکز تجاری-رفاهی در شهرستان شهرکرد می باشد که سعی داشته است برخی از مشکلات مخاطبین امروز خود و در کنار ان در زمان بحران را تا حد امکان پاسخگو باشد. پدافند غیرعامل Passive Defense به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که مستلزم به کارگیری جنگ افزار نبوده و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد(جدی، ۱۳۸۳).


دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند غیر عامل

شامل : منابع

 

۱۹,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه ———————————————————————————- ۲
ساختار رساله—————————————————————————– ۸
فصل دوم : بررسی اهداف و مفاهیم پروژه
بخش اول : مبانی نظری ——————————————————————-۱۰
۱-۲ حرکت در معماری ——————————————————————- ۱۰
۲-۲ فرم های پویا – دفرمه شدن – نیروهای محیطی-کشش ————————————–۱۱
۳-۲ کلیات و سیر تحول——————————————————————-۱۲
۴-۲ زمان ——————————————————————————۱۴
۵-۲ ریتم در معماری ——————————————————————– ۱۶
۶-۲ ریتم و سکون ———————————————————————– ۱۷
۷-۲ ریتم در طراحی———————————————————————- ۱۷
۸-۲ ریتم موسیقی فضا ——————————————————————- ۱۸
۹-۲ تعادل —————————————————————————- ۲۰
۱۰-۲ شکل و معماری ——————————————————————– ۲۱
۱۱-۲ تکرار در معماری—————————————————————— ۲۳
۱۲-۲ بررسی فضا در معماری ————————————————————– ۲۳
۱۳-۲ وحدت بیرون و درون ————————————————————— ۲۵
۱۴-۲ مسیرها و مکان ها —————————————————————— ۲۶
۱۵-۲ هماهنگی فرم و عملکرد ————————————————————- ۲۷
۱۶-۲ نور و حرکت ———————————————————————- ۲۷
۱۷-۲ کل و جزء ———————————————————————— ۲۸
۱۸-۲ ایستایی و پویایی فضا————————————————————— ۲۹
۱۹-۲ کمپوزیسیون ———————————————————————-۲۹
۲۰-۲ محصور کردن فضا —————————————————————– ۳۰
۲۱-۲ فضاهای متباین ——————————————————————- ۳۰
۲۲-۲ ارتباط اجتماعی چیست؟ ———————————————————— ۳۲
۲۳-۲ اشکال مختلف ایجاد ارتباط اجتماعی ————————————————– ۳۳
۲۴-۲ تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده ————————————————– ۳۳
۲۵-۲ ویژگی‌های محیط ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی ———————————— ۳۴
۲۶-۲ فضای اجتماع پذیر و اجتماع گذیر —————————————————– ۳۵
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند غیر عامل

بخش دوم : پدافند غیرعامل

۲۷- ۲پدافند غیرعامل چیست؟ ———————————————————— ۳۷
۲۸-۲ مفهوم پدافند غیرعامل (Defense Air Passive) —————————————-38
۲۹-۲ اهمیت دفاع غیرعامل ————————————————————— ۳۸
۳۰-۲ اهداف دفاع غیرعامل ————————————————————— ۳۹
۳۱-۲ تعاریف ————————————————————————– ۴۰
۳۲-۲ امنیت ملی و دفاع غیرعامل ———————————————————– ۴۶
۱-۳۲-۲ ویژگی های امنیت ملی ———————————————————— ۴۸
۲-۳۲-۲ مولفه های امنیت ملی ————————————————————- ۴۸
۳۳-۲ طبیعت و دفاع غیرعامل————————————————————– ۴۹
۳۴-۲ الهام از طبیعت———————————————————————۵۰
۱-۳۴-۲ نمونه های دفاعی غیرعامل نزد حیوانات ———————————————–۵۱
۳۵-۲ تاریخچه پدافند غیرعامل————————————————————–۵۴
۳۶-۲ اصول دفاع غیرعامل——————————————————————۵۵
۳۷-۲ بحران ها در پدافند غیرعامل———————————————————– ۵۶
۳۸-۲ شناخت مناطق در پهنه ی کشور——————————————————-۶۰
۳۹-۲ معیارها و عوامل با دیدگاه های منطقه ای … ———————————————-۶۱
۴۰-۲ تعیین شاخص های مؤثر در مکان یابی————————————————— ۶۴
۴۱-۲ بومی سازی دانش پدافند غیرعامل —————————————————–۶۵
۴۲-۲ مهمترین مشکلات و چالش‌های فراروی پدافند غیرعامل ———————————— ۶۷
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند غیر عامل

بخش سوم مطالعات پایه

۴۳-۲ فضای عمومی چیست؟ ————————————————————–۶۹
۴۴-۲ ویژگی فضای عمومی —————————————————————۷۰
۴۵-۲ شناخت فضاهای تجاری گذشته در ایران و جهان —————————————– ۷۱
۱-۴۵-۲ بررسی هویت بازار در ایران ——————————————————– ۷۱
۲-۴۵-۲ پیدایش بازار ——————————————————————- ۷۴
۳-۴۵-۲ نظام فضایی و کارکرد بازارهای سنتی ایران——————————————– ۷۸
۵۵-۲ بررسی انواع بازار در گذشته ———————————————————- ۸۶
۱-۵۵-۲ انواع بازار بر اساس حوزه نفوذ —————————————————– ۸۷
۲-۵۵-۲ انواع بازار بر اساس اقلیم ———————————————————- ۸۸
۳-۵۵-۲ انواع بازار بر اساس ریخت شناسی —————————————————۹۰
۵۶-۲ بررسی فضاهای تجاری گذشته در جهان ———————————————— ۹۱
۵۷-۲ مقایسه بازارهای جدید و قدیمی——————————————————- ۹۴
۵۸-۲ سیر تکوین و تحول مراکز خرید درایران ———————————————— ۹۷
۱-۵۸-۲ مراکز خرید در ایران در دوره ی سلوکیان ——————————————– ۹۸
۲-۵۸-۲ مراکز خرید در ایران در دوره ی اشکانیان ———————————————- ۹۹
۳-۵۸-۲ مراکز خرید در ایران در دوره ساسانیان———————————————– ۹۹
۴-۵۸-۲ مراکز خرید در ایران در دوره ی سلجوقیان ——————————————- ۱۰۰
۵-۵۸-۲ مراکز خرید در ایران در دوره ی صفویه ——————————————— ۱۰۱
۶-۵۸-۲ مراکز خرید در ایران در دوره ی زندیه ———————————————– ۱۰۲
۷-۵۹-۲ مراکز خرید در ایران در دوره ی قاجار ———————————————– ۱۰۲
۶۰-۲ انواع مراکز خرید —————————————————————– ۱۰۴
۶۱-۲ انواع مراکز تجاری —————————————————————- ۱۰۶
۱-۶۱-۲ مراکز تجاری محله ای ———————————————————– ۱۰۶
۲-۶۱-۲ مراکز تجاری در جوار خیابانها —————————————————– ۱۰۶
۳-۶۱-۲ پاساژها ———————————————————————– ۱۰۶
۴-۶۱-۲ مجموعه‌های تجاری ———————————————————— ۱۰۷
۵-۶۱-۲ فروشگاههای بزرگ ————————————————————– ۱۰۷
۶-۶۱-۲ فروشگاههای زنجیره ای——————————————————— ۱۰۷
۶۲-۲ تعریف پارک شهری ————————————————————— ۱۰۸
۱-۶۲-۲ پارک های منظم ————————————————————— ۱۰۹
۲-۶۲-۲ پارکهای غیر منظم ————————————————————– ۱۰۹
۳-۶۲-۳ پارک های مختلط ————————————————————– ۱۰۹
۴-۶۲-۲ پارکهای فانتزی ————————————————————— ۱۱۰
۶۳-۲ پارکهای عمومی —————————————————————— ۱۱۱
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند غیر عامل

فصل سوم : مطالعات تطبیقی و مطالعات اقلیمی

بخش اول : مطالعات تطبیقی
۱-۳ مجتمع تجاری تفریحی مسکونی ستاره فارس——————————————– ۱۱۵
۲-۳ مجموعه عظیم تجاری تفریحی توریستی خلیج فارس(شیراز) ——————————— ۱۲۰
۳-۴ مجتمع تجاری Galeries Lafayette ———————————————— 124
۴-۳ مجتمع تحاری تفریحی Euralille centre commercial ——————————- 128
بخش دوم : مطالعات اقلیمی
۵-۳ اقلیم استان چهار محال بختیاری ——————————————————- ۱۳۳
۶-۳ جریانهای جوی مؤثر بر هوای منطقه —————————————————- ۱۳۵
۷-۳ تقسیم بندی کوپن —————————————————————– ۱۳۷
۸-۳ تعیین اقلیم به روش پیشنهادی جهت مناطق مرکزی ایران ———————————- ۱۳۸
۹-۳ دمای هوا ————————————————————————- ۱۳۹
۱۰-۳ تعداد روزهای یخبندان ————————————————————- ۱۴۰
۱۱-۳ رطوبت هوا ———————————————————————- ۱۴۱
۱۲-۳ بارش ————————————————————————— ۱۴۱
۱۳-۳ جریان وزش بادها —————————————————————– ۱۴۳
۱۴-۳ پوشش ابری و ابرناکی ————————————————————– ۱۴۴
۱۵-۳ روزهای همراه با برف و یا مخلوط برف و باران ——————————————- ۱۴۴
۱۶-۳ پوشش ابری و ابرناکی ————————————————————- ۱۴۵
۱۷-۳ ارتفاعات ———————————————————————— ۱۴۵
۱۸-۳ عرض جغرافیایی—————————————————————— ۱۴۵
۱۹-۳ پوشش گیاهی ——————————————————————– ۱۴۶
۲۰-۳ فاکتورهای اقلیمی منطقه ———————————————————– ۱۴۶
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند غیر عامل

فصل چهارم: استانداردها و ضوابط طراحی

۱-۴ استانداردهای طراحی مجتمع‌های تجاری ————————————————۱۵۳
۱-۱-۴ ارتفاع طبقات ——————————————————————- ۱۵۳
۲-۱-۴ دربهای ورودی—————————————————————— ۱۵۳
۳-۱-۴دربهای خروج ——————————————————————- ۱۵۴
۴-۱-۴ظرفیت کریدور——————————————————————- ۱۵۴
۵-۱-۴ پلکانها ———————————————————————— ۱۵۵
۶-۱-۴ پله برقی ————————————————————————۱۵۵
۷-۱-۴ آسانسور ————————————————————————۱۵۶
۸-۱-۴ سطح شیبدار ——————————————————————–۱۵۶
۲-۴ استانداردهای مربوط به کاربریهای مختلف ———————————————– ۱۵۶
۳-۴ استانداردهای فضا ——————————————————————۱۵۸
۴-۴ مقرارت ساختمانی در حوره تجارتی —————————————————–۱۶۳
۱-۴-۴ مقررات ساختمانهای تجارتی در مرکز محله و مرکز ناحیه ———————————-۱۶۴
۲-۴-۴ مقررات ساختمانی در تجارت شهری ————————————————- ۱۶۵
۵-۴ مقررات تفکیک زمینهای واقع در حوزه استفاده از زمینهای تجارتی و دولتی و اداری ————–۱۶۸
۶-۴ضوابط و مقرراتی که مالک ملزم به رعایت آنها می باشد ————————————– ۱۶۹
۷-۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ————————————————————۱۷۰
۸-۴ انتخاب مکان ———————————————————————-۱۷۲
۹-۴ یکپارچگی با محیط اجتماعی———————————————————-۱۷۴
۱۰-۴ نماهای خارجی —————————————————————— ۱۷۵
۱۱-۴ کنترل هوا ———————————————————————- ۱۷۵
۱۲-۴ پارکینگ و ترافیک—————————————————————– ۱۷۷
۱۳-۴ کاربرد رنگ و کار های هنری ——————————————————- ۱۷۹
۱۴-۴ پذیرایی- سرگرمی ————————————————————— ۱۷۹
۱۵-۴ طراحی داخلی و گزینش مبلمان——————————————————۱۸۰
۱۶-۴ نورگیری در مراکز تجاری———————————————————– ۱۸۰
۱۷-۴طراحی ویترین در مراکز تجاری —————————————————— ۱۸۰
۱۸-۴ فضای سبز در مراکز تجاری ———————————————————- ۱۸۱
۱۹-۴ ضوابط طراحی مراکز تجاری ——————————————————— ۱۸۱
۱-۱۹-۴ کاربری تجاری —————————————————————– ۱۸۱
۲-۱۹-۴ پاساژ و مجتمع تجاری ———————————————————–۱۸۳
۳-۱۹-۴ ضوابط و مقررات عمومی کاربری تجاری———————————————-۱۸۴
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند غیر عامل

استاندارد ها

۱-۲۰-۴ رستوران ها ——————————————————————– ۱۸۶
۲-۲۰-۴ خرده فروشی ها —————————————————————- ۱۸۶
۲۱-۴ جداسازی انواع ترافیک ————————————————————- ۱۸۸
۲۲-۴ انواع پله ————————————————————————-۱۹۰
۱-۲۲-۴ پله های صنعتی —————————————————————- ۱۹۱
۲-۲۲-۴ پله های خدماتی ————————————————————— ۱۹۱
۳-۲۲-۴ پله های فروشگاهی————————————————————–۱۹۱
۴-۲۲-۴ پله های معمارانه—————————————————————-۱۹۲
۵-۲۲-۴ ابعاد و ویژگی های پله————————————————————۱۹۲
۶-۲۲-۴ پله برقی ———————————————————————- ۱۹۸
۲۳-۴ رامپ —————————————————————————۲۰۰
۲۴-۴ تعیین روابط اجزاء تشکیل دهنده انواع واحدهای تجاری ————————————۲۰۲
۲۵-۴ بررسی فضاهای مورد نیاز در مراکز تجاری ـ تفریحی————————————– ۲۰۳
۱-۲۵-۴ فضاهای فرهنگی ـ تفریحی——————————————————– ۲۰۳
۲-۲۵-۴ فضاهای تفریحی—————————————————————–۲۰۴
۳-۲۵-۴ فضاهای تجاری —————————————————————– ۲۰۴
۴-۲۵-۴ فضاهای سبز و پارک————————————————————-۲۰۵
۲۶-۴ تأسیسات مکانیکی و بهداشتی ——————————————————–۲۰۶
۲۷-۴ استانداردهای فضای سبز و تعیین سرانه فضای سبز در ایران ——————————– ۲۱۰
۲۸-۴ مکان یابی فضای سبز ————————————————————– ۲۱۱
۲۹-۴ روش پیشنهادی برای تعیین سرانه فضای سبز ——————————————- ۲۱۲
۳۰-۴ روش پیشنهادی برای محاسبه سرانه فضای سبز —————————————— ۲۱۲
۳۱-۴ اصول وضوابط طراحی پارک های شهری———————————————— ۲۱۳
۳۲-۴ فضاهای سبز غیر فعال ————————————————————–۲۱۴
۳۳-۴ ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو —————————————-۲۱۵
۱-۳۳-۴ نیمکت ها و صندلی ها————————————————————۲۱۶
۲-۳۳-۴ موانع————————————————————————-۲۱۷
۳-۳۳-۴ سکوها، تیرکها، نرده ها ———————————————————– ۲۱۷
۳۴-۴ تجهیزات شهری قابل ترکیب ——————————————————– ۲۱۸
۳۵-۴ بررسی نقش تاسیسات رفاهی و … —————————————————- ۲۱۸
۳۶-۴ زمینه و سطوح مختلف مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی … ——————————- ۲۱۹
۳۷-۴ استاندارد های تقسیماتی فضای سبز در شهرها—————————————— ۱۳۹
۳۸-۴ کفپوش————————————————————————–۲۲۱
۳۹-۴ مبلمان————————————————————————–۲۲۲
۴۰-۴ سایه دهی———————————————————————– ۲۲۳
۴۱-۴ ضوابط مربوط به تفکیک زمین ——————————————————- ۲۲۴
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند غیر عامل

انسانی کردن فضا

۴۳-۴ تاثیر شرایط محیطی—————————————————————-۲۲۶
۴۴-۴ وسایل و زمینهای بازی————————————————————– ۲۲۹
۴۵-۴ دسترسیها ———————————————————————–۲۳۱
۴۶-۴ تشکیلات تزئیناتی—————————————————————– ۲۳۲
۱-۴۶-۴ آب نماها——————————————————————— ۲۳۲
۲-۴۶-۴ استخر و برکه های طبیعی——————————————————— ۲۳۳
۳-۴۶-۴ دریاچه ی مصنوعی————————————————————–۲۳۳
۴-۴۶-۴ جنگلکاری——————————————————————– ۲۳۴
۵-۴۶-۴ گلکاری و چمن کاری———————————————————— ۲۳۵
۶-۴۶-۴ وسایل بازی کودکان————————————————————–۲۳۵
۷-۴۶-۴ زمینهای بازی کودکان————————————————————۲۳۵
۴۷-۴ استحکامات و سازه های امن ——————————————————– ۲۳۶
۱-۴۷-۴ پناهگاه ها ——————————————————————— ۲۳۷
۲-۴۷-۴ انبارهای تدارکاتی ————————————————————– ۲۳۸
۳-۴۷-۴ پل ها و تأسیسات ترابری ——————————————————— ۲۳۸
۴-۴۷-۴ ساختمان های مسکونی و تجاری متراکم ——————————————— ۲۳۸
۵-۴۷-۴ مراکز صنعتی —————————————————————— ۲۳۹
۴۸-۴ استحکامات موقت—————————————————————– ۲۳۹
۴۹-۴ مکان یابی مجموعه های دفاعی – نظامی ———————————————– ۲۴۱

رساله های معماریads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 8 =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !