no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله طراحی فضای اموزشی با رویکرد افزایش خلاقیت | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله طراحی فضای اموزشی با رویکرد افزایش خلاقیت
doc
سپتامبر 11, 2017
800 کیلوبایت
163 صفحه
۱۵,۵۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله طراحی فضای اموزشی با رویکرد افزایش خلاقیت


دانلود رساله طراحی فضای اموزشی با رویکرد افزایش خلاقیت

چکیده
یادگیری، بخش مرکزی زندگی هر فرد است. حتی زمانی که به آن فکر نمی‌کنیم نیز اتفاق می‌افتد، با این تفکر که رفتار در خلأ رخ نمی‌دهد؛ لذا راه‌های گوناگون رفتار، مرتبط با محیط کالبدی است. محیط‌های یادگیری از عناصری تشکیل خواهند شد که در کنار هم معنادار می‌شوند. ویژگی‌ها و کیفیت‌های هر کدام از این عناصر در شکل‌گیری رفتارهای مختلف مؤثر می‌باشند. فیلسوف ژان‌پیاژه، بر توانایی کودک در درک جهان به طول فعال تأکید بسیار می‌کند و معتقد است که کودکان به‌طور انفعالی اطلاعات را جذب نمی‌کنند، بلکه آنچه را که در دنیای پیرامون خود می‌بینند، می‌شنوند و احساس می‌کنند، سپس انتخاب و تفسیر می‌نمایند.


دانلود رساله طراحی فضای اموزشی با رویکرد افزایش خلاقیت

شامل : سربرگ فارسی + برگه های تشکر + تعهدنامه

 

۱۵,۵۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه —————————————————————— ۱
۲-۱ ساختار رساله ———————————————————— ۱۰
دانلود رساله طراحی فضای اموزشی با رویکرد افزایش خلاقیت
فصل دوم : مبانی نظری وادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه —————————————————————– ۱۱
۲-۲ معنا و مفهوم خلاقیت —————————————————— ۱۲
۳-۲ تعریف خلاقیت ———————————————————- ۱۳
۴-۲ نظریه های خلاقیت ——————————————————– ۱۵
۵-۲ تفاوت خلاقیت با نوآوری —————————————————- ۲۱
۶-۲ ارتباط خلاقیت با هوش —————————————————– ۲۲
۷-۲ خلاقیت و عملکرد نیمکره های مغز ——————————————— ۲۷
۸-۲ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق —————————————۲۹
۹-۲ تخیل بسترخلاقیت ——————————————————– ۳۳
۱۰-۲ خلاقیت در موج سوم —————————————————– ۳۴
۱۱-۲ به عنوان فرآیند ——————————————————— ۳۵
۱۲-۲ خلاقیت استعدادی برای تمام عمر ——————————————— ۳۷
۱۳-۲ تاثیرات فرهنگ و محیط برخلاقیت ——————————————— ۳۸
۱۴-۲ سن مناسب پرورش خلاقیت در کودکان —————————————–۴۲
۱۵-۲ تفکر خلاق ———————————————————— ۴۲
۱۶-۲ تخیل و خلاقیت ———————————————————۴۳
۱۷-۲ حل تعارض با تفکر خلاق————————————————– ۴۳
۱۸-۲ زمینه های پرورش تفکر خلاق ———————————————– ۴۴
۱۹-۲ سلطه جویی والدین مانع بروز خلاقیت فرزندان ———————————— ۴۵
۲۰-۲ مفهوم کودک و دوران کودکی ———————————————— ۴۷
۲۱-۲ شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی ——————————————- ۴۹
۲۲-۲ کاردانی کودک ———————————————————- ۵۲
۲۳-۲ نقش های بازی ———————————————————-۵۳
۱-۲۳-۲ نقش بازی در رشد جسمانی ———————————————- ۵۳
۲-۲۳-۲ نقش بازی در رشد عقلانی و اعتماد به نفس ————————————-۵۴
۳-۲۳-۲ نقش بازی در رشد عواطف ———————————————– ۵۴
۴-۲۳-۲ نقش بازی در رشد اجتماعی و ارتباط با همسالان ——————————– ۵۴
۵-۲۳-۲ نقش بازی در رشد خلاقیت ———————————————– ۵۶
۶-۲۳-۲ نقش بازی در رشد استقلال فردی ——————————————- ۵۶
۷-۲۳-۲ نقش بازی دربهداشت روانی کودک —————————————— ۵۷
۸-۲۳-۲ نقش بازی در رشد ذهنی و هوشی ——————————————- ۵۷
۹-۲۳-۲ نقش های اخلاقی بازی ————————————————- ۵۸
۱۰-۲۳-۲ نقش های آموزشی و تربیتی بازی —————————————— ۵۸
۱۱-۲۳-۲ نقش درمانی بازی —————————————————–
دانلود رساله طراحی فضای اموزشی با رویکرد افزایش خلاقیت

۲۴-۲ فرهنگ

۱-۲۴-۲ تعاریف فرهنگ ——————————————————-۵۹
۲-۲۴-۲ کودک و فرهنگ ——————————————————- ۶۱
۳-۲۴-۲ تأثیر فرهنگ در طراحی محیط‌های کودکان ————————————– ۶۲
۴-۲۴-۲ فرهنگ مدرسه ——————————————————– ۶۲
۵-۲۴-۲ وظایف مدرسه در مقابل فرهنگ ——————————————— ۶۳
۲۵-۲ سیر تحول تاریخی مدارس ————————————————– ۶۴
۱-۲۵-۲ معماری و مدرسه —————————————————– ۶۴
۲-۲۵-۲ شرایط ایجاد و طراحی فضاهای آموزشی —————————————۶۵
۳-۲۵-۲ همسازی با اقلیم منطقه ————————————————– ۶۵
۴-۲۵-۲ فضایی منطبق با شرایط جسمی و روانی ————————————— ۶۶
۵-۲۵-۲ ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا —————————————- ۶۷
۶-۲۵-۲ ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت——————————————– ۶۷
۷-۲۵-۲ شکل کلی فضای معماری ———————————————— ۶۷
۲۶-۲ مدرسه سازی و بحران هویت ———————————————– ۶۸
۲۷-۲ پیشینه مدارس در ایران —————————————————– ۷۰
۱-۲۷-۲ پیش از اسلام ——————————————————— ۷۱
۲-۲۷-۲ ابتدای دوران اسلامی (قرون اولیه و میانه اسلام: از سلجوقیان تا تیموریان) —————- ۷۳
۳-۲۷-۲ عصر صفویان ——————————————————— ۷۷
۴-۲۷-۲ دوران معاصر ——————————————————— ۸۰
۲۸-۲ مدارس خارجیان ——————————————————— ۸۵
۲۹-۲ روانشناسی کودک ——————————————————– ۸۸
۱-۲۹-۲ پیدایش و تحول مهارت‌های حرکتی —————————————— ۸۹
۲-۲۹-۲ فعالیت‌های ذهنی و مهارت پردازش اطلاعات ———————————— ۹۰
۳-۲۹-۲ نظریات پیاژه در مورد رشد هوش و قوای ذهنی ———————————- ۹۰
۴-۲۹-۲ تحول زبان در دوره سوم کودکی——————————————— ۹۱
۵-۲۹-۲ رشد اجتماعی و شخصیتی در دوره سوم کودکی ——————————— ۹۱
۶-۲۹-۲ نفوذ خانواده در دوره سوم کودکی——————————————– ۹۳
۷-۲۹-۲ رشد معیارهای نقش‌های جنسی——————————————— ۹۴
۳۰-۲ آمادگی برای ورود به مدرسه ————————————————- ۹۵
۳۱-۲ تجربه دبستان ———————————————————– ۹۵
۳۲-۲ اهداف آموزش و پرورش دبستان ———————————————-۹۶
۳۳-۲ رابطه با گروه همسالان —————————————————– ۹۸
۳۴-۲ هماهنگی با گروه همسالان ————————————————– ۹۹
۳۵-۲ اواسط کودکی در یک نگاه کلی ———————————————– ۹۹
فصل سوم : مطالعات اقلیمی و اقلیم شناسی
۱-۳ معرفی استان خوزستان —————————————————- ۱۰۱
۲-۳ موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان خوزستان ——————————- ۱۰۱
۳-۳ جغرافیای طبیعی و اقلیم استان خوزستان —————————————– ۱۰۲
۴-۳ معرفی بهبهان———————————————————– ۱۰۳
۵-۳ چگونگی پیدایش شهرستان بهبهان ——————————————— ۱۰۴
۶-۳ پیشینه تاریخی بهبهان —————————————————— ۱۰۴
۷-۳ وجه تسمیه بهبهان ——————————————————– ۱۰۵
۸-۳ موقعیت ، وسعت و حدود جغرافیایی شهرستان بهبهان ——————————–۱۰۵
۹-۳ ویژگیهای طبیعی ——————————————————— ۱۰۷
۱۰-۳ بافت شهری و معماری —————————————————-۱۰۸
دانلود رساله طراحی فضای اموزشی با رویکرد افزایش خلاقیت

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

۱-۴ تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی ——————————————- ۱۱۰
۱-۱-۴ مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی ———————- ۱۱۰
۲-۱-۴ پارکینگ در کاربری آموزشی ———————————————– ۱۱۰
۲-۴ ارکان و اصول طراحی فضای آموزشی —————————————— ۱۱۱
۱-۲-۴ مکان یابی فضای آموزشی ———————————————— ۱۱۱
۲-۲-۴ قرارگیری مرکز آموزشی در سایت شهر —————————————- ۱۱۱
۳-۲-۴ تحلیل و پیشنهادات همجواریها ——————————————— ۱۱۳
۴-۲-۴ مکان یابی با توجه به فرم و شکل زمین —————————————- ۱۱۴
۳-۴ شرایط محیطی ———————————————————- ۱۱۵
۱-۳-۴ اوضاع طبیعی زمین —————————————————- ۱۱۵
۲-۳-۴ جهت یابی فضای آموزشی ———————————————– ۱۱۵
۳-۳-۴ دسترسی به فضای آموزشی———————————————— ۱۱۵
۴-۴ شعاع دسترسی ———————————————————- ۱۱۶
۵-۴ عوامل کاهش شعاع دسترسی ———————————————— ۱۱۶
۶-۴ ایمنی واحدهای آموزشی —————————————————-۱۱۷
۷-۴ رعایت عقب نشینی جلوی ورودی مدارس ————————————— ۱۱۹
۸-۴ ساختار و سازمان دهی محیط در مدرسه —————————————– ۱۲۰
۹-۴ تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی ——————————————- ۱۲۱
۱-۹-۴ ابعاد و اندازه‌های وسایل مدرسه ——————————————– ۱۲۱
۱۰-۴ خصوصیات فیزیکی مدارس ———————————————- ۱۲۲
۱۱-۴ انواع سازماندهی مدارس ————————————————- ۱۲۵
۱-۱۱-۴ سازماندهی مرکزی—————————————————–۱۲۵
۲-۱۱-۴ سازماندهی خطی—————————————————– ۱۲۸
۳-۱۱-۴ سازماندهی شعاعی————————————————— ۱۳۱
۴-۱۱-۴ سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی —————————————— ۱۳۲
۱۲-۴ خصوصیات فیزیکی مدرسه————————————————-۱۳۴
دانلود رساله طراحی فضای اموزشی با رویکرد افزایش خلاقیت

۱-۱۲-۴ ظرفیت مدارس

۲-۱۲-۴ تعداد طبقات مدارس ————————————————— ۱۳۵
۱۳-۴ مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز ————————————– ۱۳۶
۱۴-۴ ظرفیت و سرانه فضاها ————————————————– ۱۳۷
۱۵-۴ سازمان دهی و ساخت کلاس ———————————————–۱۴۰
۱-۱۵-۴ سازمان اجتماعی کلاس ————————————————–۱۴۰
۲-۱۵-۴ سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس) —————————- ۱۴۱
۱۶-۴ خصوصیات محیط درس ————————————————–۱۴۴
۱-۱۶-۴ نورگیری کلاس‌ها —————————————————- ۱۴۴
۲-۱۶-۴ استفاده از نور طبیعی ————————————————— ۱۴۴
۳-۱۶-۴ استفاده از نور مصنوعی ————————————————–۱۴۵
۴-۱۶-۴ شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی ————————————— ۱۴۶
۵-۱۶-۴ سرعت تهویه جهت تجدید هوا——————————————– ۱۴۷
۱۷-۴ خروجی‌های مدارس —————————————————– ۱۴۸
۱۸-۴ راهروهای پله ——————————————————— ۱۴۹
۱۹-۴ راهرو ها ———————————————————– ۱۴۹
۲۰-۴ نرده‌های حفاظ پله —————————————————— ۱۴۹
۲۱-۴ درها ————————————————————— ۱۵۰
۲۲-۴ فضاهای واحد آموزشی—————————————————- ۱۵۰
۱-۲۲-۴ فضاهای بسته یا سرپوشیده————————————————۱۵۱
۲-۲۲-۴ فضاهای باز و محوطه آموزشی ———————————————۱۵۱
۲۳-۴ نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی——————————————– ۱۵۲
۲۴-۴ اصول مربوط به طراحی فضاهای ورزشی در مدارس——————————– ۱۵۵
۲۵-۴ امنیت —————————————————————۱۵۷

رساله های معماریads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × سه =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !