no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله ترمینال و پایانه مسافربری | رساله طراحی ترمینال | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله ترمینال و پایانه مسافربری | رساله طراحی ترمینال
doc
آگوست 15, 2017
10.2 مگابایت
210 صفحه
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله ترمینال و پایانه مسافربری | رساله طراحی ترمینال


دانلود رساله ترمینال و پایانه مسافربری

از دیرباز سفر کردن از منطقه ای به منطقه دیگر، جزئی از فعالیت های انسان ها بوده و با به تمدن رسیدن او و استفاده از اتومبیل، جاده نقش اساسی در این زمینه داشته است. بطوری که اکنون نیز بیشتر مردم هنوز از طریق جاده به مسافرت می روند.برای سامان بخشیدن به این امر و همچنین کنترل آن بحث پایانه ها به میان می آید.
با توجه به این مسئله که می توان شهر مقدس قم را چهار راهی در میان شاهراه های جاده ای کشور نامید، لذا باید کوشید که در این منطقه پایانه ای ایجاد نمود تا مسافرینی که در آن قصد سوار شدن، پیاده شدن و یا توقف دارند، بتوانند به آسانی از خدمات این مرکز استفاده کنند.هدف


دانلود رساله ترمینال و پایانه مسافربری | رساله طراحی ترمینال

شامل : منابع

 

۲۳,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فصل اول:مطالعات پایه ۱
۱-۱ شناخت موضوع و طرح مسئله ۲
۱-۲ هدف از انتخاب موضوع ۲
۱-۳ ضرورت و اهمیت موضوع ۳
۱-۴ تاریخچه و قوانین ۳
۱-۵ مبانی نظری ۵
۱-۵-۱ ایده و روند طراحی ۵
۱-۵-۲ فضای پیر امون و پیر امون فضا ۵
۱-۵-۳ فضا نموداری از هستی: ۶
۱-۵-۴ بیان معمارانه ی سازه و سازگاری ۷
۱-۵-۵ سیری از ماده به روح ، عامل مشترک معماری ایرانی ۷
۱-۵-۶ افق ، پیوند زمین و آسمان ۸
۱-۵-۷ از مفاهیم ذهنی تا طراحی ۹
۱-۵-۸ اقلیم کویری با معماری کهن ۱۰
فصل دوم: مطالعات معماری ۱۲
۲-۱ تعاریف پایه ۱۳
۲-۲ انواع پایانه های مسافری جاده ای ۱۷
۲-۲-۱ انواع گونه بندی پایانه ها ۱۷
۲-۲-۱-۱ انواع پایانه از نظر حوزه عملیات ۱۷
۲-۲-۱-۲ انواع پایانه از نظر نوع مالکیت ۱۸
۲-۲-۱-۳ انواع پایانه ها از نظر الگوهای قابل استفاده در طراحی ۱۸
دانلود رساله ترمینال و پایانه مسافربری
۲-۲-۱-۴ انواع پایانه از نظر عملکرد ۲۴
۲-۳ انواع پایانه از نظر میزان تمرکز مکانی اجزا (عملکرد) ۲۶
۲-۴ فضای پایانه و خودروی طرح ۳۰
۲-۴-۱ سکوها ۳۱
۲-۴-۲ سالن ها ۳۴
۲-۴-۳ امور اداری، انتظامی و شرکت های حمل و نقل ۳۴
۲-۴-۴ خدمات رفاهی مسافرین ۳۶
۲-۴-۵ خدمات جانبی خودروها ۳۷
۲-۴-۶ خدمات رفاهی رانندگان ۳۸
۲-۴-۷ فضاهای باز و دسترسی ها ۳۹
۲-۴-۸ پارکینگ ها ۴۰
۲-۴-۹ تاسیسات زیربنایی ۴۰
۲-۵ خودروی طرح ۴۱
۲-۶ معیارهای مکان یابی پایانه های مسافری ۴۳
۲-۷ برنامه ریزی کالبدی ۴۴
۲-۷-۱ سطوح ارائه خدمات ۴۵
۲-۷-۲ سیاست های کلی در طراحی و مکان یابی پایانه ها ۴۵
۲-۷-۳ برنامه ریزی فیزیکی پایانه های مسافری ۴۶
۲-۸ برنامه ریزی فیزیکی پایانه های مسافری متمرکز ۴۷
۲-۹ فضاهای موجود ۴۸
۲-۱۰ انواع توقفگاه های خودروهای طرح: ۵۳
دانلود رساله ترمینال و پایانه مسافربری
۲-۱۱ معیارهای فنی طراحی انواع پایانه ۶۳
۲-۱۱-۱ معیارهای فنی عمومی طراحی انواع پایانه ۶۴
۲-۱۱-۱-۱ بستر طرح ۶۴
۲-۱۱-۱-۲ بستر طبیعی طرح ۶۵
۲-۱۱-۱-۲-۱ عوامل اقلیمی ۶۵
۲-۱۱-۱-۲-۲ بستر جغرافیایی ۶۷
۲-۱۱-۱-۳ بستر مصنوع طرح ۷۱
۲-۱۱-۱-۳-۱ سیمای شهر ۷۱
۲-۱۱-۱-۳-۲ عناصر کیفی شهر ۷۲
۲-۱۱-۱-۴ بستر اجتماعی و فرهنگی ۷۳
۲-۱۱-۲ کالبد پایانه ۷۵
۲-۱۱-۲-۱ طراحی معماری ۷۵
۲-۱۱-۲-۱-۱ مولفه های عملکردی ۷۵
۲-۱۱-۲-۱-۲ مولفه های تجربی-زیبایی شناختی ۷۶
۲-۱۱-۳ ملاحظات طراحی سازه پایانه ها ۷۷
۲-۱۱-۳-۱ آیین نامه ها و دستورالعمل های طراحی مرتبط ۷۸
۲-۱۱-۳-۲ مباحث بارگذاری ۷۹
۲-۱۱-۳-۳ مباحث انتخاب سیستم سازه ای مناسب ۸۰
۲-۱۱-۳-۴ مباحث پیکربندی مناسب سازه ای ۸۱
۲-۱۱-۳-۵ مباحث ویژه طراحی سازه ای ۸۳
۲-۱۱-۳-۶ مباحث ویژه طراحی شالوده ۸۵
۲-۱۱-۴ تاسیسات ۸۶
۲-۱۱-۴-۱ مباحث تاسیسات مکانیکی ۸۶
دانلود رساله ترمینال و پایانه مسافربری
۲-۱۱-۴-۲ مباحث تاسیسات الکتریکی ۸۷
۲-۱۱-۵ ایمنی ۸۹
۲-۱۱-۶ مسائل زیست محیطی ۹۰
۲-۱۱-۷ ارتقای کیفیت فضایی پایانه ۹۲
۲-۱۲ معیارهای فنی خاص طراحی انواع پایانه ۹۵
۲-۱۲-۱ پایانه های متمرکز ۹۶
۲-۱۳ میزان حمل و نقل مسافر در کشور ۱۲۰
۲-۱۴ بررسی سیستم های ورود وخروج مسافر ۱۲۱
۲-۱۵ فضایابی براساس مشخص نمودن نیازهای مسافران ۱۲۵
۲-۱۶ استاندارد ها ۱۲۷
۲-۱۷ قوانین، مقررات و استانداردها ۱۳۳
۲-۱۸ تجزیه و تحلیل نمونه ها ۱۳۵
۲-۱۸-۱ تجزیه و تحلیل نمونه های داخلی ۱۳۵
۲-۱۸-۱-۱ ترمینال زنجان ۱۳۵
۲-۱۸-۱-۲ ترمینال جنوب تهران ۱۳۷
۲-۱۸-۲ تجزیه و تحلیل نمونه های خارجی ۱۳۹
۲-۱۸-۲-۱ترمینال گوتنبرگ سوئد ۱۳۹
۲-۱۸-۲-۲ ترمینال مرکزی چارلوت کارولینای شمالی ۱۴۱
فصل سوم: مطالعات بستر طرح ۱۴۴
۳-۱ شناخت بستر طرح در مقیا س ۱۴۵
۳-۲ شرایط کالبدی شهر قم ۱۴۶

۳-۳ پیشینه ی تاریخی ۱۴۷
۳-۴ قم در دوره معاصر ۱۴۹
۳-۵ قم کانون انقلاب اسلامی ۱۵۰
۳- ۶ قم و جنبه زیارتی آن ۱۵۰
۳-۷ شناخت و تحلیل وضع موجود ۱۵۳
۳-۸ بررسی اقلیمی شهر قم ۱۵۷
۳-۸-۱ باد ۱۵۷
۳–۸–۲ دما و رطوبت هوا ۱۵۹
۳–۸–۳ بارندگی ۱۶۱
۳ – ۹ انتخاب جهت مناسب ۱۶۱
۳- ۱۰ موقعیت جغرافیایی ۱۶۲
۳- ۱۱ توپوگرافی استان قم ۱۶۴
۳ – ۱۲ ناهمواری‌های استان ۱۶۴
۳- ۱۳ آب های استان قم ۱۶۷
۳- ۱۴ مخاطرات طبیعی استان ۱۶۹
۳–۱۴–۱ سیل ۱۶۹
۳–۱۴–۲ زلزله ۱۷۰
۳- ۱۵ فضای سبز ۱۷۱
۳- ۱۶ فضای عمومی ۱۷۲
۳–۱۶–۱ آب ۱۷۲
۳– ۱۶– ۲ معابر محافظت شده ۱۷۳

۳- ۱۷ زبان و نژاد ۱۷۳
۳- ۱۸ امکانات فرهنگى، تفریحى ۱۷۳
۳–۱۸–۱ کتابخانه ۱۷۳
۳–۱۸–۲ مطبوعات ۱۷۴
۳–۱۸–۳ سینما ۱۷۴
۳–۱۸– ۴ پارک ۱۷۴
۳–۱۸–۵ اماکن ورزشى ۱۷۵
۳ – ۱۹ شغل و اقتصاد در استان ۱۷۵
۳- ۲۰ تقسیمات سیاسی ۱۷۶
۳- ۲۱ معماری بومی ۱۷۷
۳-۲۱-۱‌ بافت شهری ۱۷۷
۳-۲۱-۱ معماری ابنیه ۱۷۷
۳-۲۲ نحوه شکل گیری شهر قم و محلات ۱۷۸
۳- ۲۳ سیمای شهری قم ۱۸۰
۳-۲۴ ویژگی معماری قدیم شهر قم ۱۸۱
۳-۲۴-۱ کاروانسراها ۱۸۴
۳-۲۴-۱-۱ کاروانسراهای مدور ۱۸۴
۳-۲۴-۱-۲ کاروانسراهای دوایوانی ۱۸۵
۳-۲۴-۱-۳ کاروانسرا با تالار ستون دار ۱۸۵
۳-۲۴-۱-۴ کاروانسراهای چهارایوانی ۱۸۵
۳-۲۴-۱-۵ کاروانسرا، با پلان متفرقه ۱۸۵

دانلود رساله ترمینال

۳- ۲۵ ویژگی معماری معاصر شهر قم ۱۸۶
۳- ۲۶ پهنه‌بندی بافت شهر ۱۸۶
۳-۲۶-۱ بافت شهر ارگانیک (متناظر با بافت تاریخی) ۱۸۷
۳-۲۶-۲ بافت شهری نیمه منظم (متناظر با بافت میانی) ۱۸۷
۳-۲۶-۳ بافت منظم تغییر شکل یافته ۱۸۸
۳-۲۶-۴ بافت جدید شهری حاشیه‌ای (بافت شهری منظم) ۱۸۸
۳- ۲۷ ویژگیهای جمعیّتی ۱۸۸
۳-۲۷-۱جمعیت در استان ۱۸۸
۳-۲۷-۲ ساخت سنی جمعیت استان قم ۱۸۹
۳-۲۷-۳ جمعیت شهر قم ۱۸۹
۳-۲۸ مهاجرت ۱۹۰
۳-۲۸-۱ مهاجرت‌پذیری ۱۹۰
۳-۲۹ مطالعات آماری زائرین قم ۱۹۱
۳-۳۰ موقعیت سایت مورد نظر ۱۹۲
۳-۳۱ تجزیه و تحلیل سایت ۱۹۳
۳-۳۱-۱ همجواری ۱۹۳
۳-۳۱-۲ بررسی دسترسی ها ۱۹۴
۳-۳۱-۳ جهت وزش باد ۱۹۵
فصل چهارم: طرح نهایی ۱۹۶
۴-۱ آلترناتیوها ۱۹۷
۴-۱-۱ آلترناتیو شماره ۱ ۱۹۷

۴-۱-۲ آلترناتیو شماره ۲ ۱۹۸
۴-۱-۳ آلترناتیو شماره ۳ ۱۹۹
۴-۲ طرح پیشنهادی ۲۰۰
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + چهار =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !