no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله پژوهشکده سازمان هواشناسی | رساله طراحی پژوهشکده سازمان هواشناسی | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله پژوهشکده سازمان هواشناسی | رساله طراحی پژوهشکده سازمان هواشناسی
doc
آگوست 13, 2017
7 مگابایت
187 صفحه
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله پژوهشکده سازمان هواشناسی | رساله طراحی پژوهشکده سازمان هواشناسی


دانلود رساله پژوهشکده سازمان هواشناسی

چکیده
قدمت و سابقه حقیقی دانش هواشناسی به ابتدای خلقت انسان باز می¬گردد که در محاصره هوا، این سیال بی رنگ حیات بخش قرار داشت. باد، باران، دمای هوا و دهها متغییر دیگر هواشناسی، انسان را از همان روز ازل در بر گرفت و تا امروز هم انسان از دایره تأثیرات آنها نرهیده است و به جرأت می¬توان گفت که هیچ رشته¬ای از علوم تا به این حد به حیات و ممات موجودات کره خاکی اثر گذار و مرتبط نبوده است.
از گذشته¬های دور مردم براساس برخی تغییرات پدیده¬های جوی به پیش بینی وضعیت هوا در روزهای آینده می¬پرداختند. به عنوان مثال معتقد بودند که هرگاه ابرها در آسمان به شکل فلس¬های ماهی در آید روزهای آتی بارانی خواهد بود و گاه وقوع بارندگی این تصور و ذهنیت را قوت می¬بخشید.
مطالعه و بررسی جو همواره مورد نظر دانشمندان ایرانی بوده و بسیاری از منجمان در آثار خود بخشی را به مسائل جوی اختصاص داده¬اند. محمد بن زکریای رازی، ابن سینا، حکیم عمر خیام، ابوریحان بیرونی و انوری شاعر معروف، از شخصیتها و دانشمندان ایرانی بوده¬اند که پیرامون پدیده¬های جوی مطالبی را در آثار خود به یادگار گذاشته¬اند.


دانلود رساله پژوهشکده سازمان هواشناسی | رساله طراحی پژوهشکده سازمان هواشناسی

شامل : چیده فارسی و انگلیسی + منابع

 

۱۱,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
فصل اول: تاریخچه ………………………………………………………….. ۱
۱-۱ آشنایی با تاریخچه هواشناسی ………………………………………………………….. ۲
۲-۱ سازمان جهانی هواشناسی ………………………………………………………….. ۳
۱-۲-۱ وب سایت رسمی WMO
………………………………………………………….. ۳
۳-۱ هواشناسی در ایران ………………………………………………………….. ۴
۴-۱ ریشه لغوی ………………………………………………………….. ۵
منابع ………………………………………………………….. ۷
فصل دوم: استانداردها و ضوابط طراحی مراکز پژوهشی ………………………………………………………….. ۸
۱-۲ تعریف پژوهشکده ………………………………………………………….. ۹
۲-۲ بخش¬های مرکز پژوهشی ………………………………………………………….. ۹
۱-۲-۲ بخش اداری ………………………………………………………….. ۹
۱-۱-۲-۲ فضاهای اصلی اداری ………………………………………………………….. ۹
۲-۱-۲-۲ فضاهای وابسته ………………………………………………………….. ۹
۳-۱-۲-۲ فضاهای پشتیبانی ………………………………………………………….. ۹
۴-۱-۲-۲ فضاهای مورد نیاز برای ارباب رجوع ………………………………………………………….. ۱۰
۵-۱-۲-۲ فضای گردش ………………………………………………………….. ۱۰
۶-۱-۲-۲ فضاهای اختصاصی ………………………………………………………….. ۱۰
۷-۱-۲-۲ زیربنای خالص ………………………………………………………….. ۱۰
۸-۱-۲-۲ تجهیزات اداری ………………………………………………………….. ۱۰
۹-۱-۲-۲ زیربنای خالص ………………………………………………………….. ۱۰
۱۰-۱-۲-۲ معماری داخلی ادارات و دفاتر کار ………………………………………………………….. ۱۴
۱-۱۰-۱-۲-۲ علم ارگونومی و کاربرد آن ………………………………………………………….. ۱۴
۲-۲-۲ بخش آموزشی ………………………………………………………….. ۱۷
۱-۲-۲-۲ محل قرارگیری کلاس ها ………………………………………………………….. ۱۷
۲-۲-۲-۲ انواع چیدمان در کلاس ………………………………………………………….. ۱۷
۳-۲-۲-۲ انواع کلاس ها ………………………………………………………….. ۱۸
۴-۲-۲-۲ فرم کلاس ………………………………………………………….. ۱۹
۵-۲-۲-۲ رنگ ………………………………………………………….. ۱۹
۶-۲-۲-۲ بار ………………………………………………………….. ۱۹
۷-۲-۲-۲ نور ………………………………………………………….. ۱۹
۸-۲-۲-۲ ابعاد ………………………………………………………….. ۲۰
۹-۲-۲-۲ شکل دانلود رساله پژوهشکده سازمان هواشناسی……………. ۲۱
۱۰-۲-۲-۲ صدا ………………………………………………………….. ۲۲
۱۱-۲-۲-۲ کاربریهای سازگار و ناسازگار ………………………………………………………….. ۲۳
۱-۱۱-۲-۲-۲ کاربری مسکونی و کاربری آموزشی ………………………………………………………….. ۲۳
۲-۱۱-۲-۲-۲ کاربری آموزشی و کاربری فرهنگی ………………………………………………………….. ۲۳
۳-۱۱-۲-۲-۲ کاربری آموزشی و کاربری بهداشتی ………………………………………………………….. ۲۳
۴-۱۱-۲-۲-۲ کاربری آموزشی و فضای سبز ………………………………………………………….. ۲۴
۵-۱۱-۲-۲-۲ کاربری آموزشی و شبکه ارتباطی حمل و نقل ………………………………………………………….. ۲۴
۱۲-۲-۲-۲ شرایط محیطی ………………………………………………………….. ۲۴
۱-۱۲-۲-۲-۲ جهت یابی ………………………………………………………….. ۲۴
۲-۱۲-۲-۲-۲ شعاع دسترسی ………………………………………………………….. ۲۴
۳-۱۲-۲-۲-۲ دسترسی ………………………………………………………….. ۲۵
۱۳-۲-۲-۲ شرایط اقلیمی ………………………………………………………….. ۲۵
۱-۱۳-۲-۲-۲ آب و هوا ………………………………………………………….. ۲۵
۲-۱۳-۲-۲-۲ باد ………………………………………………………….. ۲۵
۳-۱۳-۲-۲-۲ تابش آفتاب ………………………………………………………….. ۲۶
۱۴-۲-۲-۲ ایمنی ………………………………………………………….. ۲۶
۱-۱۴-۲-۲-۲ زلزله ………………………………………………………….. ۲۶
۲-۱۴-۲-۲-۲ آتش سوزی ………………………………………………………….. ۲۷
۳-۱۴-۲-۲-۲ نکات کلی برای ایمن مراکز آموزشی ………………………………………………………….. ۲۷
۳-۲-۲ آزمایشگاه ………………………………………………………….. ۲۸
۱-۳-۲-۲ هدف از تدوین دستورالعملهای استاندارد ………………………………………………………….. ۲۸
۲-۳-۲-۲ مساحت و فضای آزمایشگاهها ………………………………………………………….. ۲۸
۳-۳-۲-۲ شرایط فیزیکی و تاسیسات ساختمان ………………………………………………………….. ۲۸
۴-۳-۲-۲ ایمنی در فضای آزمایشگاه ………………………………………………………….. ۲۹
۵-۳-۲-۲ طراحی وتخصیص فضا درآزمایشگاه ………………………………………………………….. ۳۰
۶-۳-۲-۲ مبلمان آزمایشگاه ………………………………………………………….. ۳۰
۷-۳-۲-۲ فضای بایگانی اسناد و سوابق ………………………………………………………….. ۳۱
منابع ………………………………………………………….. ۳۲
فصل سوم: فضاهای داخلی و شرح فعالیت ………………………………………………………….. ۳۳
۱-۳ شرح وظایف سازمان هواشناسی ………………………………………………………….. ۳۴
۲-۳ معرفی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ………………………………………………………….. ۳۹
۱-۲-۳ شرح وظایف ………………………………………………………….. ۳۹
۳-۳ معرفی گروه ارتباطات هواشناسی ………………………………………………………….. ۳۹
۱-۳-۳ شرح وظایف ………………………………………………………….. ۴۰
۲-۳-۳ انواع بسترهای ارتباطی ………………………………………………………….. ۴۱
۳-۳-۳ سرویس های مخابراتی ………………………………………………………….. ۴۱
۴-۳ معرفی گروه نگهداری و امنیت سیستمهای رایانه¬ای ………………………………………………………….. ۴۲
۱-۴-۳ شرح وظایف ………………………………………………………….. ۴۲
۵-۳ سیستم اطلاعات و پردازش مرکزی (CIPS) ………………………………………………………….. 43
۶-۳ پایگاه داده عملیاتی Storage ………………………………………………………….. 43
۱-۶-۳ سیستم ذخیره داده های رادار و مدل ………………………………………………………….. ۴۴
۲-۶-۳ سیستم پردازش فوق سریع (کلاستر) ………………………………………………………….. ۴۴
۷-۳ معرفی گروه خدمات نرم افزاری و تولید محصول ………………………………………………………….. ۴۴
۱-۷-۳ شرح وظایف ………………………………………………………….. ۴۵
۸-۳ معرفی گروه پایگاه داده و آمار هواشناسی ………………………………………………………….. ۴۵
۱-۸-۳ شرح وظایف ………………………………………………………….. ۴۵
۹-۳ معرفی سیستم مدیریت داده های اقلیمی ………………………………………………………….. ۴۶
۱۰-۳ معرفی دفتر حقوقی و امور بین الملل ………………………………………………………….. ۴۷
۱-۱۰-۳ شرح وظایف دانلود رساله پژوهشکده سازمان هواشناسی ……………………. ۴۸
۱۱-۳ معرفی آبشناسی ………………………………………………………….. ۴۸
۱۲-۳ کمیسیون علوم جو ………………………………………………………….. ۴۹
۱-۱۲-۳ شرح وظایف ………………………………………………………….. ۴۹
۱۳-۳ هواشناسی هوانوردی ………………………………………………………….. ۵۱
۱-۱۳-۳ شرح وظایف ………………………………………………………….. ۵۱
۱۴-۳ کمیسیون هواشناسی کشاورزی ………………………………………………………….. ۵۲
۱-۱۴-۳ شرح وظایف ………………………………………………………….. ۵۲
۱۵-۳ معرفی کمیسیون اقلیم شناسی ………………………………………………………….. ۵۳
۱-۱۵-۳ شرح وظایف ………………………………………………………….. ۵۴
۱۶-۳ معرفی کمیسیون هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی ………………………………………………………….. ۵۵
۱-۱۶-۳ شرح وظایف ………………………………………………………….. ۵۵
۱۷-۳ کارگروه سیستم اطلاعات سازمان جهانی هواشناسی ………………………………………………………….. ۵۶
۱۸-۳ کارگروه دید بانی زمین ………………………………………………………….. ۵۷
۱۹-۳ کارگروه خدمات وضع هوا برای عامه ………………………………………………………….. ۵۷
۱-۱۹-۳ شرح وظایف ………………………………………………………….. ۵۷
۲۰-۳ کارگروه آموزش ………………………………………………………….. ۵۸
۲۱-۳ کارگروه هیات بین الدول تغییر اقلیم ………………………………………………………….. ۵۸
۲۲-۳ مناطق شش گانه ………………………………………………………….. ۵۹
۲۳-۳ برنامه مراقبت جهانی وضعیت آب و هوا ………………………………………………………….. ۵۹
۲۴-۳ برنامه نظارت جهانی جو زمین ………………………………………………………….. ۶۲
۲۵-۳ برنامه های مطالعات جهانی آب وهوا شامل برنامه آزمون قابلیت پژوهش وپیش بینی سیستم دیدبانی ………………………………………………………….. ۶۳
۲۶-۳ برنامه آب شناسی و منابع آب ………………………………………………………….. ۶۳
۲۷-۳ برنامه جهانی اقلیم ………………………………………………………….. ۶۳
۲۸-۳ برنامه تحقیقات جهانی اقلیم World Climate Research Programme ………………………………………………………….. 64
۲۹-۳ برنامه فضایی سازمان جهانی هواشناسی ………………………………………………………….. ۶۴
۳۰-۳ برنامه خدمات عمومی هواشناسی ………………………………………………………….. ۶۵
۳۱-۳ برنامه چرخندهای حاره ای ………………………………………………………….. ۶۵
۳۲-۳ برنامه هواشناسی دریایی واقیانوس شناسی ………………………………………………………….. ۶۶
۳۳-۳ چارچوب مدیریت کیفی سازمان جهانی هواشناسی ………………………………………………………….. ۶۶
۳۴-۳ برنامه تحقیقات جهانی اقلیم ………………………………………………………….. ۶۷
۳۵-۳ سیستم دیدبانی جهانی اقلیم Global Climate Observing System ………………………………………………………….. 68
۳۶-۳ سیستم دیدبانی جهانی اقیانوس ها ………………………………………………………….. ۶۹
۳۷-۳ معرفی دفتر حقوقی ………………………………………………………….. ۶۹
۱-۳۷-۳ شرح وظایف ………………………………………………………….. ۶۹
۳۸-۳ معرفی مدیریت توسعه مهارتها ………………………………………………………….. ۷۱
۳۹-۳ معرفی مرکز علوم جوی و اقیانوسی ………………………………………………………….. ۷۱
۱-۳۹-۳ عناوین فعالیت های مرکز علوم جوی و اقیانوسی ………………………………………………………….. ۷۱
۴۰-۳ شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی اقیانوس شناسی کشور و کمیسیون های تخصصی دریایی ………………………………………………………….. ۷۳
۴۱-۳ شرح وظایف گروه پایش، به روزآوری و ارتقای مدلهای پیش بینی ………………………………………………………….. ۷۵
۴۲-۳ شرح وظایف گروه راهبری هواشناسی دریایی ………………………………………………………….. ۷۶
۴۳-۳ معرفی مدیریت توسعه کاربردهای هواشناسی ………………………………………………………….. ۷۷
۴۴-۳ معرفی اداره پیش بینی بلند مدت و فصلی ………………………………………………………….. ۷۸
۱-۴۴-۳ شرح وظایف ………………………………………………………….. ۷۸
۴۵-۳ شرح وظایف اداره پیش بینی و خدمات عامه ………………………………………………………….. ۷۹
۴۶-۳ شرح وظایف اداره پیش بینی هواشناسی کشاورزی و محیطی ………………………………………………………….. ۸۱
۴۷-۳ معرفی اداره پیش بینی هواشناسی دریایی ………………………………………………………….. ۸۲
۱-۴۷-۳ شرح وظایف ………………………………………………………….. ۸۲
۴۸-۳ معرفی اداره پیش بینی هواشناسی هوانوردی ………………………………………………………….. ۸۳
۴۹-۳ پیش بینی فرودگاهی تافور ………………………………………………………….. ۸۴
۵۰-۳ گزارش وضع هوا SPECI/METAR ………………………………………………………….. 84
۵۱-۳ اطلاعات جوی قابل توجه و مهم ………………………………………………………….. ۸۴
۵۲-۳ گزارش اطلاعات جوی مهم برای پرواز هواپیما و هلی کوپتر در سطوح پائین ………………………………………………………….. ۸۵
۵۳-۳ نقشه های پیش بینی پدیده های جوی مهم در مسیر پرواز ………………………………………………………….. ۸۵
۵۴-۳ معرفی مدیریت فنی و تجهیزات هواشناسی ………………………………………………………….. ۸۵
۱-۵۴-۳ شرح وظایف مدیریت فنی ………………………………………………………….. ۸۵
۵۵-۳ معرفی اداره سامانه های نوین و سنجش از دور ………………………………………………………….. ۸۶
۱-۵۵-۳ شرح وظایف ………………………………………………………….. ۸۶
۵۶-۳ معرفی پروژه ………………………………………………………….. ۸۶
۱-۵۶-۳ مقدمه دانلود رساله پژوهشکده سازمان هواشناسی……………….. ۸۶
۲-۵۶-۳ معرفی پروژه رادار ………………………………………………………….. ۸۷
۳-۵۶-۳ معرفی سایت رادار ………………………………………………………….. ۸۸
۴-۵۶-۳ پیکره بندی ارتباطی شبکه رادار ………………………………………………………….. ۹۰
۵-۵۶-۳ عوامل موثر در سایت یابی عبارتند از: ………………………………………………………….. ۹۱
۶-۵۶-۳ معرفی فاز۲ پروژه ………………………………………………………….. ۹۳
۵۷-۳ کاربردهای رادار ………………………………………………………….. ۹۳
۵۸-۳ معرفی اداره سامانه های پایه و استانداردها ی فنی ………………………………………………………….. ۹۵
۱-۵۸-۳ شرح وظایف ………………………………………………………….. ۹۶
۵۹-۳ معرفی اداره مهندسی هواشناسی حمل و نقل ………………………………………………………….. ۹۷
۱-۵۹-۳ شرح وظایف ………………………………………………………….. ۹۹
۶۰-۳ معرفی پروژه هواشناسی جاده ای ………………………………………………………….. ۱۰۱
۱-۶۰-۳ هدف از اجرای پروژه ………………………………………………………….. ۱۰۱
۲-۶۰-۳ تبیین مسأله و اطلاع رسانی ………………………………………………………….. ۱۰۱
۳-۶۰-۳ نقش پروژه در کاهش خسارات حمل و نقل جاده ای ………………………………………………………….. ۱۰۲
۶۱-۳ شرح وظایف مدیریت شبکه پایش هواشناسی ………………………………………………………….. ۱۰۲
۶۲-۳ شرح وظایف اداره امور شبکه ایستگاه های همدیدی ………………………………………………………….. ۱۰۳
۶۳-۳ تعاریف مدیریت بحران ………………………………………………………….. ۱۰۳
۶۴-۳ تعاریف پایه ………………………………………………………….. ۱۰۳
۶۵-۳ تحلیل آماری ………………………………………………………….. ۱۰۶
۶۶-۳ مدیریت جامع بحران ………………………………………………………….. ۱۰۷
۶۷-۳ شرح وظایف اداره پایش خشکسالی و گرد و غبار ………………………………………………………….. ۱۰۷
۶۸-۳ پدیده گردوغبار ………………………………………………………….. ۱۰۸
۶۹-۳ شاخص‌های خشکسالی ………………………………………………………….. ۱۱۱
۷۰-۳ شرح وظایف کاهش خطر پذیری ………………………………………………………….. ۱۱۱
۷۱-۳ معرفی پدافند غیر عامل ………………………………………………………….. ۱۱۳
۱-۷۱-۳ شرح وظایف ………………………………………………………….. ۱۱۳
منابع ………………………………………………………….. ۱۱۵
فصل چهارم: مطالعات اقلیمی ………………………………………………………….. ۱۱۶
۱-۴ تاریخچه شهر گرمسار ………………………………………………………….. ۱۱۷
۲-۴مشخصات جغرافیایی ………………………………………………………….. ۱۱۷
۳-۴ جاذبه های گردشگری شهرستان گرمسار ………………………………………………………….. ۱۱۹
۴-۴ کویر ………………………………………………………….. ۱۲۰
۵-۴جاذبه های فرهنگی ………………………………………………………….. ۱۲۲
۶-۴ زمین شناسی منطقه ………………………………………………………….. ۱۲۳
۷-۴ خاک ………………………………………………………….. ۱۲۴
۸-۴ ژئومورفولوژی دشت گرمسار ………………………………………………………….. ۱۲۵
۹-۴ اقلیم ………………………………………………………….. ۱۲۶
۱۰-۴ بارندگی ………………………………………………………….. ۱۲۷
۱۱-۴ دما ………………………………………………………….. ۱۲۷
۱۲-۴ رطوبت ………………………………………………………….. ۱۲۸
۱۳-۴ منابع آب ………………………………………………………….. ۱۲۸
۱۴-۴ پوشش گیاهی ………………………………………………………….. ۱۲۹
۱۵-۴ نقش عوامل طبیعی بر شهر گرمسار ………………………………………………………….. ۱۳۰
۱۶-۴ مراحل رشد فیزیکی شهر گرمسار ………………………………………………………….. ۱۳۱
۱۷-۴ ساختمان در اقلیم گرم و خشک ………………………………………………………….. ۱۳۳
۱-۱۷-۴ شناخت عوامل اقلیمی ………………………………………………………….. ۱۳۳
۲-۱۷-۴ اقلیم گرم و خشک (ساختمان در این اقلیم) ………………………………………………………….. ۱۳۵
منابع دانلود رساله پژوهشکده سازمان هواشناسی  ………………………………………………………….. ۱۳۹
فصل پنجم: بررسی نمونه ………………………………………………………….. ۱۴۰
منابع ………………………………………………………….. ۱۴۷
فصل ششم: روند طراحی ………………………………………………………….. ۱۴۸
۱-۶ مطالعات ………………………………………………………….. ۱۴۹
۱-۱-۶ روش¬های مختلف طراحی معماری ………………………………………………………….. ۱۴۹
۲-۱-۶ روند طراحی معماری ………………………………………………………….. ۱۴۹
۳-۱-۶ ایده ها ………………………………………………………….. ۱۴۹
۴-۱-۶ آفرینش فرم در معماری ………………………………………………………….. ۱۵۰
۵-۱-۶ نقش فرم در آفرینش معماری ………………………………………………………….. ۱۵۰
۶-۱-۶ تشخیص فرم ………………………………………………………….. ۱۵۱
۷-۱-۶ فرم و فضای معماری ………………………………………………………….. ۱۵۱
۸-۱-۶ تعریف کانسپت ………………………………………………………….. ۱۵۱
۹-۱-۶ عوامل مؤثر بر کانسپت در طراحی ………………………………………………………….. ۱۵۱
۱۰-۱-۶ کانسپت ها ………………………………………………………….. ۱۵۱
۱۱-۱-۶ کانسپت ها و طراحی معماری ………………………………………………………….. ۱۵۲
۱۲-۱-۶ تصورات ………………………………………………………….. ۱۵۳
۱۳-۱-۶ کانسپت ها و ایده ها ………………………………………………………….. ۱۵۳
۱۴-۱-۶ سناریوهای کانسپتچوال (مفهومی) ………………………………………………………….. ۱۵۴
۱۵-۱-۶ سلسله مراتب کانسپت ………………………………………………………….. ۱۵۶
۱۶-۱-۶ انواع پنج گانه کانسپت ها ………………………………………………………….. ۱۵۷
۱۷-۱-۶ کانسپت قیاسی ………………………………………………………….. ۱۵۸
۱۸-۱-۶ استعارات و تشبیهات (کانسپت های استعاری) ………………………………………………………….. ۱۶۰
۱۹-۱-۶ کانسپت های جوهری ………………………………………………………….. ۱۶۰
۲۰-۱-۶ پاسخ مستقیم و حل مسأله (کانسپت های برنامه ای) ………………………………………………………….. ۱۶۲
۲۱-۱-۶ ایده آل ها (کانسپت های ایده آل گرا) ………………………………………………………….. ۱۶۳
۲-۶ مراحل روند طراحی دانلود رساله پژوهشکده سازمان هواشناسی …………………… ۱۶۵
منابع ………………………………………………………….. ۱۷۰
فصل هفتم: نقشه ها ………………………………………………………….. ۱۷۱
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + 14 =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !